Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt nabízí účastníkům komplexní a individuální přístup, zaměřený na motivaci a aktivizaci cílové skupiny. Klienti projektu  absolvují následující aktivity:motivační kurz / jak hledat zaměstnání, jakým způsobem se prezentovat/ , kurz zvýšení počítačové gramotnosti / základní ovládání počítače/, finanční gramotnost a pracovněprávní minimum / zákoník práce, zákon o zaměstnanosti/, odborné / rekvalifikační/ kurzy /obsluha vysokozdvižných vozíků, pracovník v sociálních službách, pomocná síla v kuchyni, svářečský průkaz, řidičské oprávnění "C", základy podnikání  a další/. V rámci doprovodných opatření přímé podpory bude klientům propláceno stravné a cestovné. V projektu je počítáno se mzdovými příspěvky na úhradu mzdových nákladů pro zaměstnavatele pro nově vytvořená pracovní místa. Po celou dobu účasti v projektu budou klienti využívat individuální poradenství. Projekt je připraven pro 100-108 osob v 9-ti turnusech v okrese Česká Lípa.

 

 

 

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím komplexního programu motivovat a aktivizovat osoby cílové skupiny k dalšímu profesnímu vzdělávání, k úspěšnému nalezení a udržení si zaměstnání a v konečném důsledku ke zlepšení jejich sociální situace. Posílit aktivní politiku zaměstnanosti v souladu s výzvou č.74 v rámci oblasti podpory 2.1 OP LZZ. Projekt zahrnuje komplexní vzdělávací program, včetně odborných rekvalifikačních kurzů, který pomůže cílové skupině získat a rozvíjet znalosti, potřebné pro úspěšné uplatnění na trhu práce.
Dne 23.3. proběhl první výběr klientů, kterého se zúčastnilo 42 zájemců.Do I. běhu nastoupilo 12 klientů.V současné době probíhá realizace I. běhu projektu. Byly zahájeny vzdělávací aktivity - motivační kurz, kurz zvýšení počítačové gramotnosti.
-
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří uchazeči o zaměstnání, registrovaní na Úřadu práce České republiky,kontaktní pracoviště Česká Lípa , kteří jsou ve věku nad 50 let a mají základní vzdělání nebo jsou vyučeni.