Veřejný detail projektu

Informace o projektu

VERA, spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společností, která dlouhodobě vyvíjí SW především pro městské úřady. Její rozvoj v posledních letech úzce souvisí s požadavky elektronizace veřejné správy. Nové požadavky kladou zvýšené nároky na zaměstnance.

Hlavním cílem projektu bylo prohlubovat, rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců společnosti podle požadavků jejich pracovních pozic, specifickými cíli je

- proškolit zaměstnance v oblastech potřebných pro jejich pracovní pozice

- proškolit projektové manažery k získání certifikátu IPMA

- vybudovat tým interních lektorů

- vytvořit systém vzdělávání zaměstnanců společnosti.

Cílů bylo dosaženo realizací klíčových aktivit:

- Podnikové vzdělávání realizované externí agenturou - obecné vzdělávání (hromadné vzdělávání zaměstnanců s podobnými vzdělávacími potřebami)

- Kurzy k certifikaci IPMA - obecné vzdělávání (spojené s certifikací IPMA projektových manažerů podílejících se na externích i interních projektech)

- Individuální vzdělávání - obecné vzdělávání (vzdělávání pro pracovníky administrativy - účetnictví, daně, personalistika apod.)

- Interní školení - specifické vzdělávání (seznamování obchodníků,  projektových manažerů a pracovníků helpdesku s vyvíjenými produkty)

- Příprava systému vzdělávání zaměstnanců

- Rovné příležitosti

Projekt byl určen pro:

- management všech stupňů (motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců, právní a ekonomické minimum)

- obchodníky (strategie a praxe obchodního jednání, veřejné zakázky)

- projektové a produktové manažery (projektové řízení dle standardu IPMA, veřejné zakázky)

- konzultanty a interní lektory (prezentační dovednosti, základy andragogiky)

- pracovníky helpdesku (jednání s klienty)

- pracovníky administrativy (kurzy dle jejich zaměření)

Byl vytvořen systém podnikového vzdělávání.

Hlavní cíl projektu - prohlubovat, rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců společnosti podle požadavků jejich pracovních pozic Specifické cíle: - proškolit zaměstnance v oblastech potřebných pro jejich pracovní pozice - proškolit projektové manažery k získání certifikátu IPMA - vybudovat tým interních lektorů - vytvořit systém vzdělávání zaměstnanců společnosti
bez partnerů
- výběrové řízení na poskytovatele uzavřených kurzů soft skills - realizace uzavřených kurzů soft skills - realizace kurzů nezbytných pro certifikaci IPMA, certifikace IMPA zaměstnanců na vybraných pozicích - účast administrativních pracovníků na otevřených kurzech - interní vzdělávání k produktům společnosti pro obchodníky, projektové manažery a helpdesk, vytvoření studijních materiálů - vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců - posílení politiky rovných příležitostí - monitoring a řízení projektu tříčlenným realizačním týmem
- vysoké hodnocení realizovaných kurzů účastníky - projekt nastartoval zájem o další profesní vzdělávání, zaměstnanci si uvědomují své potřeby a iniciativně vyhledávají vhodné vzdělávání - nastavený systém vzdělávání, který již je společností využíván
bez mezinárodní spolupráce

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci na pozicích - manažer na všech úrovních vedení včetně potenciálních manažerů - obchodní manažer - projektový manažer - produktový manažer - konzultant - pracovník helpdesku - pracovník administrativy