Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je postaven na konkrétních potřebách zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb, které byly monitorovány dotazníkovou formou a rovněž osobním jednáním se zástupci jednolivých zařízení. Přestože se v posledních dvou letech situace v sociálních službách poměrně zlepšila, stále jednotlivá zařízení bojují s nedostatkem finančních prostředků potřebných na zajištění odborného vzdělávání svých zaměstnanců. Poskytovatelé sociálních služeb řeší každoročně zajištění odborného vzdělávání ve dvou oblastech - doplnění kvalifikčního vzdělávání pro stávající i nově nastoupivší zaměstnance a dále odborné vzdělávání zaměstnanců v rozsahu 24 hodin, které je povinné dle zákona o sociálních službách (zákon č.108/2006 Sb.). Téměř všichni poskytovatelé sociálních služeb se potýkají zejména s problematikou fluktuace zaměstnanců, kvůli které jsou nuceni zajišťovat další kvalifikační a odborné vzdělávání pro nové zaměstnance nad rámec povinného vzdělávání. Práce zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb je velmi náročná a často dochází k syndromu vyhoření či jinému psychickému důvodu, na jehož základě zaměstnanci odchází pracovat do jiné sféry a je nutné je nahradit novými kvalifikovanými pracovníky. Plánovaný projekt přináší možnost řešení této závažné a dlouhodobé situace prostřednictvím finančních prostředků z EU. Některá zařízení řeší tuto situaci prostřednictvím vlastních projektů ( např. Charita, Diakonie aj.), ale je mnoho jiných zařízení, která nemají své vlastní zaměstnance, kteří mají získávání finančních prostředků v náplni práce a jsou závislá pouze na možnostech svého vlastního rozpočtu. Na základě mnohaleté spolupráce s poskytovateli sociálních služeb se žadatel rozhodl využít příležitosti dané výzvou číslo A7 a v úzké spolupráci s poskytovateli sociálních služeb ve výše uvedených krajích chce zajistit kvalitní odborné vzdělávání pro jejich zaměstnance.Pro úspěšnou realizaci projektu disponuje žadatel v současné době více než 100 akreditovanými kurzy a semináři.  

Inovativní je propojení vzdělávání v sociálních službách ve dvou sousedících krajích, které umožní setkávání a výměnu zkušeností zapojených zaměstnanců.  Situace v sociálních službách se v několika posledních letech hodně rozvíjela a změnila především nárůstem vzniku soukromých zařízení, která poskytují specializované služby svým klientům (Domovy pro seniory, Alzheimercentra aj.) a  kterým mohou státem dotovaná zařízení jen těžko konkurovat. Žadatel se při realizaci vzdělávacích aktivit v sociální sféře často setkává se zástupci poskytovatelů sociální služeb a získává tak informace o provozních problémech, do kterých patří i zajištění kvalifikovaných zaměstnanců. Každý  člověk, který svěří péčo o své nemocné nebo nesoběstačné členy rodiny do tzv. "cizí" péče, očekává profesionální přístup a služby na vysoké úrovni a proto je na poskytovatele těchto služeb vyvíjen velký tlak. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zřízeni státem (krajem, městem, obcemi) a chce jim pomoct zajistit zvýšení konkurenceschopnosti vůči privátním zařízením a zabránit odlivu kvalitních zaměstnanců. Inovativnost tedy rovněž spočívá v podpoře státních zařízení v souladu s plány střednědobého rozvoje aktivit jednotlivých krajů a měst v sociální sféře.

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti kvalitního dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky prostřednictvím akreditovaných kurzů a seminářů. Vzdělávání je určeno pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji, se kterými žadatel dlouhodobě spolupracuje ve dvou rovinách - při zajišťování odborné praxe pro účastníky rekvalifikačních kurzů realizovaných pro Úřad práce ČR a dále při samotném odborném vzdělávání jejich zaměstnanců. Dalším cílem je doplnění odborné kvalifikace u účastníků cílové skupiny prostřednictvím vybraných kvalifikačních kurzů. Dílčím cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti zapojených poskytovatelů sociálních služeb vůči soukromým subjektům.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám