Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt umožní vybraným zaměstnancům společnosti D A M Ústí n.L. spol. s.r.o., zabývající se kovoobráběním absolvovat řadu vzdělávacích kurzů zaměřených na zvýšení jejich odborných znalostí a dovedností a dalších doplňkových kurzů. 

Hlavním cílem projektu je posílení odborných kvalifikací celkem 32 zaměstnanců firmy, což povede ke zvýšení jejich adaptability na pracovišti, udržitelnosti pracovních míst a potažmo k celkovému růstu konkurenceschopnosti naši společnosti. Mimo to je projekt zaměřen taktéž na optimalizaci systému řízení lidských zdrojů a ošetření problematiky rovných příležitostí žen a mužů v podniku. Výše uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím souboru 4 vzdělávacích programů v oblastech zvyšování kvality ve výrobě a koordinace činnosti na úseku výroby a logistiky, efektivního zásobovacího hospodářství a rozvoje výrobních procesů moderními metodami, rozvoje lidských zdrojů ve společnosti a péči o zákazníka a v poslední řadě v oblasti obecného vzdělávání.
Projekt nemá partnery
Pro dosažení cílů vybraní zaměstnanci absolvují soubor celkem 4 vzdělávacích programů. Konkrétně se jedná o kurzy z oblasti zvyšování kvality ve výrobě a koordinace činnosti na úseku výroby a logistiky, efektivního zásobovacího hospodářství a rozvoje výrobních procesů moderními metodami, rozvoje lidských zdrojů ve společnosti a péči o zákazníka a v poslední řadě v oblasti obecného vzdělávání.
Realizaci tohoto komplexního vzdělávacího projektu dojde ke zvýšení kvalifikací a prohloubení znalostí zaměstnanců a tím k efektivnímu rozvoji systému podnikového vzdělávání. Díky realizaci projektu dojde taktéž k zefektivnění a zkvalitnění pracovních postupů a potažmo ke zvýšení externí konkurenceschopnosti společnosti.
Tento projekt není zaměřen na mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu tvoří celkem 32 zaměstnanců, a to konkrétně: top manažer, obchodní asistenti/ky, vedoucí výroby, mistři výroby, technologové výroby, kontroloři a dělníci tvořící nejpočetnější skupinu. Konkrétně se jedná o: 1 osobu mladší 25 let, 28 pracovníků ve věku 26 - 49 let a 3 pracovníci starší 50 let. Absolvováním školení získají tito zaměstnanci cenné odborné znalosti, které jim pomohou v profesním rozvoji a tím si zvýší uplatnitelnost v dané profesi.