Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V Rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

1. Poradenství a poskytování kvalifikací pro ženy z cílové skupiny 1

2. Další podpora žen z cílové skupiny 1 včetně služeb o dítě

3. Poradenství pro cílovou skupinu 2

4. Služby péče o dítě ve věku do 3 let věku včetně pro cílovou skupinu 2

5. Vytvoření a distribuce multimediálního dokumentu

1. emancipace žen s cílové skupiny 1 v oblasti pracovní seberealizace. 2. zvýšení kompetencí cílové skupiny 1 k uplatnění na trhu práce. 3. uplatnění cílové skupiny 2 na trhu práce formou SVČ, případně i jinými formami.
Partnerem projektu je OSVČ v oboru péče o děti, Hana Quittková, IČ 18990967.
Realizace projektu naplánována na období 3. 2012 - 12. 2013 Projekt byl zahájen dle harmonogramu dne 1. 3. 2012
V rámci MI je naplánováno: - celkem 240 podpořených osob (poradenství, zajištění a obstarání věci, poskytnutí vzdělávání, poskytnutí péče o dítě), z obou cílových skupin - celkem 25 úspěšných absolventek certifikovaného vzdělávání (rekvalifikační kurzy, zkoušky NSK)
není relevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1. ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace. 2. ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce.