Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovníci státní správy a samosprávy), které bude zaměřeno na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti.V rámci projektu budeme vytvářet celkem 10 nových vzdělávacích programů, které budou předloženy v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, MPSV k akreditaci. Poté budeme vzdělávat cílové skupiny již v rámci těchto nových akreditovaných programů.

Hlavním cílem projektu bude vytvoření 10 nových vzdělávacích programů souvisejících s přístupem k lidem s duševním onemocněním, jejich příprava a předložení Akreditační komisi MPSV k akreditaci. Dalším cílem bude usnadnit přístup ke specializačnímu vzdělávání vybraných cílových skupin v oblasti duševních nemocí - již v rámci nově vzniklých akreditovaných programů. Tím projekt přispěje k rozvoji kvality sociálních služeb a podpoří moderní péči o osoby s duševním onemocněním v ČR.
1. Vytvoření 10 nových vzdělávacích programů zaměřených na oblast práce s osobami s duševním onemocněním a jejich příprava k akreditaci. 2.Vzdělávání cílových skupin v již akreditovaném vzdělávacím programu Psychiatrické minimum. 3. Vzdělávání cílových skupin v nově akreditovaných vzdělávacích programech.
1. Vytvoření 10 nových akreditovaných vzdělávacích programů. 2. Realizace 16 kurzů. 3. Podpořeno bude min. 65 osob. 4. Předpokládáme vydání min. 240 akreditovaných osvědčení o absolvování kurzu.
Nerelevantní.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1.Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám 2. Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace