Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců žadatele projektu SKP-CENTRUM, o.p.s. a partnera projektu CEDR Pardubice, o.p.s. pro práci v sociálních službách, tak jak to ukládá zákon a zajistit další povinné vzdělávání osob poskytujících sociální služby v souladu se zákonem 108/2006Sb. Díky tomu dojde ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, což je hlavním cílem projektu. Někteří zaměstnanci žadatele a partnera projektu, tak budou díky projektu splňovat základní podmínku dalšího profesního vzdělávání vrozsahu 24 hodin za rok a získají nové vědomosti, dovednosti a zkušenosti ze vzdělávacích kurzů.

 

 

 

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců žadatele projektu SKP-CENTRUM, o.p.s. a partnera projektu CEDR Pardubice, o.p.s. pro práci v sociálních službách, tak jak to ukládá zákon a zajistit další povinné vzdělávání osob poskytujících sociální služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Díky tomu dojde ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, což je hlavním cílem projektu. Někteří zaměstnanci žadatele a partnera projektu, tak budou díky projektu splňovat základní podmínku dalšího profesního vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok a získají nové vědomosti, dovednosti a zkušenosti ze vzdělávacích kurzů.
CEDR Pardubice o.p.s.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou, pro kterou je určeno vzdělávání, jsou zaměstnanci SKP-CENTRUM o.p.s. a CEDR Pardubice o.p.s. Jedná se o sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují v programech obou organizací zaměřených na různé cílové skupiny. Do vzdělávání budou zahrnuti i vedoucí pracovníci, kteří působí na část úvazku také jako sociální pracovníci v přímé práci s klienty služeb.