Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Společnost THT, s.r.o. - již několik let preferuje výchovu vlastních zaměstnanců před vyhledáváním pracovníků mimo firmu. Rozvoj odborných i klíčových znalostí a dovedností je běžnou potřebou každého zaměstnance. V rámci předkládaného projektu se jedná o obecné vzdělávání zaměstnanců žadatele komplexního charakteru.V rámci navrženého projektu bude proškoleno 191 pracovníků firmy v následujících oblastech:

- Otevřené odborné kurzy

- Firemní skupinové kurzy

- Jazyková příprava

- Rozvoj interních lektorů

- Rovné příležitosti žen a mužů

 

 

Cílem projektu je - odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšížení, obnoveni nebo udržení kvalifikace - vzdělání v oblasti klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce -příprava podnikových lektorů a instruktorů

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1. ZAMĚSTNANCI ZAPOJENÍ V PROJEKTU 2. INTERNÍ LEKTOŘI 3. PRACOVNÍCI 50+