Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Globálním cílem projektu je přispět k rozvoji individuálního podnikání v okrese Most (s přesahem do celého Ústeckého kraje) v rámci specifické cílové skupiny žen v předdůchodovém věku.

Tato cílová skupina představuje velké množství životních zkušeností a energie, zároveň se ale velmi obtížně uplatňuje na trhu práce, což dokazují dlouhodobé statistiky nezaměstnanosti.

Předkládaný projekt bude mít dva dílčí cíle. Za prvé vytvořit kvalitní vzdělávací program pro začínající podnikatelky při respektování všech specifik a potřeb dané cílové skupiny a za druhé tento program pilotně zrealizovat na 30-ti zástupkyních cílové skupiny včetně závěrečné soutěže a těmto tak prezentovat podnikání jako vhodnou alternativu k zaměstnaneckému poměru.

Navazující součástí prvního dílčího cíle bude klíčová aktivita - Šíření výstupů projektu a osvěta, v jejímž rámci bude program dále šířen a volně poskytován k využití relevantním institucím napříč Ústeckým krajem.

Navazující součástí druhého dílčího cíle budou klíčové aktivity - Zajištění odborných praktik u regionálních podnikatelů a Podnikatelský inkubátor, které budou pomáhat těm klientkám, které budou dále směřovat k zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Předkládaný projekt počítá i s variantou, že některé klientky projektu v jeho průběhu zjistí, že podnikání není tím, čemu by se chtěly věnovat, a pro tyto klientky bude zajišťována aktivita Zprostředkování zaměstnání.

Globálním cílem projektu je přispět k rozvoji individuálního podnikání v okrese Most (s přesahem do celého Ústeckého kraje) v rámci specifické cílové skupiny žen v předdůchodovém věku. Předkládaný projekt bude mít dva dílčí cíle. Za prvé vytvořit kvalitní vzdělávací program pro začínající podnikatelky při respektování všech specifik a potřeb dané cílové skupiny a za druhé tento program pilotně zrealizovat na 30-ti zástupkyních cílové skupiny včetně závěrečné soutěže a těmto tak prezentovat podnikání jako vhodnou alternativu k zaměstnaneckému poměru.
Úřad práce České republiky Okresní hospodářská komora Most COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o.
Aktivity projektu jsou následující: •Vytvoření vzdělávacího programu SUPPORT •Výběr cílové skupiny pro vstup do projektu a zhodnocení jejích podnikatelských kompetencí •Kurz SUPPORT •Soutěž DEN D •Zajištění odborných praxí u regionálních podnikatelů •Podnikatelský inkubátor •Zprostředkování zaměstnání •Šíření výstupů projektu a osvěta •Monitoring a evaluace projektu
Předpokládaným výsledkem projektu má být zvýšení podnikatelských kompetencí klientek.
V tomto projektu není relevantní.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou ženy předdůchodového věku.