Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblastech, které povedou ke komplexní zefektivnění výroby, pracovních postupů a procesních řízení ve společnosti DITON.

Projekt potrvá 24 měsíců, celkem bude podpořeno 104 pracovníků a očekávaným výstupem je 206 absolventů vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je zvýšení odborností stávajícího i nového personálu a jejich využití v praxi pro zvýšení konkurenceschopnosti DITON s.r.o., na trhu s betonovými produkty a službami.

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na odborné vzdělávání v oblasti produktivní údržby, štíhlé výroby, zlepšování procesů a na vzdělávání interních lektorů, kteří budou po ukončení projektu pokračovat v daném vzdělávání.

Projekt podporuje rovné příležitosti a udržitelný rozvoj a je žádán v rámci veřejné podpory de minimis pro malé a střední podniky.

Zvýšení odborností stávajícího personálu a jejich využití v praxi pro zvýšení konkurenceschopnosti DITON s.r.o. na trhu s betonovými produkty a službami: 1) Získání poznatků pro zavedení systému štíhlé výroby a TPM v divizi 4 - výroba se třemi provozovnami a výrobními závody 2) Rozšíření obchodních dovedností zaměstnanců v obchodní divizi pro rozšíření portfolia služeb zákaznického centra 3) Zvýšení počtu interních lektorů/koučů a rozšíření lektorských dovedností stávajících lektorů 4) Zvýšení uživatelské úrovně využívání možností kancelářské software MS Office
Projekt nemá partnera
Realizace projektu byla zahájena 1.7.2013, na přelomu září/října 2013 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávání, samotné vzdělávání bude zahájeno na přelomu listopadu/prosince 2013, a potrvá až do června 2015.
Očekávaným výstupem projektu je posílení stávajícího postavení společnosti DITON na relevantním trhu, zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů a zvýšení soběstačnosti vzdělávacího systému společnosti DITON zvyšováním počtu interních lektorů.
Nebude realizováno

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti DITON, kteří se budou účastnit vzdělávání v rámci projektu. Celkem bude podpořeno 104 pracovníků v následující struktuře: 4 dělníci 10 mistrů - interních lektorů 26 operátorů 22 pracovníků zákaznického centra plánovaný počet nových zaměstnanců (20 osob) klíčoví vedoucí pracovníci (management, vedoucí pracovníci, vedoucí jednotlivých oddělení) v celkovém počtu 32 osob