Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na inovaci systému vzdělávání pro zaměstnance ve společnosti ELEKTROŠTIKA s.r.o., a to v odborných oblastech působení činnosti společnosti.   V rámci projektu chce vedení společnosti umožnit zaměstnancům daleko širší možnost odborného vzdělávání než-li doposud. Stávající systém bude mimo samotných školení a seminářů, zaměřených zejména na odborný rozvoj, doplněný o cílené sledování odborného růstu pracovníků.   Inovace systému je založena na třech  klíčových principech: - zapracování rozšířeného odborného vzdělávání do systému - zpracování individuálního plánu vzdělávání pro všechny zaměstnance společnosti - zavedení "talent managementu" pro zaměstnance do 25 let pro využití "mladého potenciálu"   Díky své účasti na vzdělávacích aktivitách zaměstnanci získají nové znalosti v oblasti legislativy ve stavebnictví, přípravy projektové dokumentace, přípravy rozpočtů, vlivu staveb na životní prostředí až po praktické kurzy pro oblast výkonu práce na stavbách - jeřábnický kurz, kurz pro vazače atd.
Hlavním cílem projektu je podpořit odborné vzdělání zaměstnanců s ohledem na jejich současnou či budoucí pracovní pozici. Dílčí cíle projektu jsou: - zajistit společnosti odborně připravené pracovníky - soustavně zlepšit, kvalifikaci a znalosti pracovníků - zlepšit pracovní výkon a produktivitu práce - zvýšit motivace pracovníků a zlepšit jejich vztah k podniku - zvýšit atraktivitu podniku na trhu práce - zlepšit pracovní vztahy na pracovišti
Nerelevantní.
V prvních fázích realizace projektu dojde k sestavení realizačního týmu - vedoucí a asistent projektu. Následně bude realizováno výběrové řízení za účelem zajištění dodavatele vzdělávacích aktivit projektu. V průběhu projektu budou realizovány naplánované vzdělávací aktivity pro zaměstnance společnosti. Tyto aktivity budou průběžně vyhodnocovány. V závěru realizace projektu bude projektový tým informovat vedení společnosti a současně zaměstnance, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit o dosažených cílech projektu, přínosech a výsledcích.
Počet podpořených osob - 55 Počet podpořených organizací - 1 Počet úspěšných absolventů kurzů - 212 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 2
Nerelevantní.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci společnosti ELEKTROŠTIKA s.r.o.