Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V rámci realizace projektu bude podpořeno další vzdělávání pro celkem 105 pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kurzy budou realizovány přímo v zařízení, které disponuje vlastními vzdělávacími prostory. Výuku povedou odborníci z vzdělávacích institucí, které mají své kurzy akreditovány u MPSV pro pracovní pozice pracovník v soc. službách. Manažer proj. naplánuje realizaci jednotlivých kurzů v návaznosti na časové možnosti zařízení (obsazení směn apod.), dále dohodne konkrétní termíny s dodavateli vzdělávacího kurzu. Koordinátor proj. komunikuje s lektorem před realizací kurzu o potřebách pro zdárný průběh kurzu, Asistent vzdělávání zajistí komunikaci s účastníky před realizací kurzu.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit další odborné vzdělávání 105 pracovníků v organizaci Náš svět, p.o., jehož zaměření a obsah vychází z analýzy vzdělávacích potřeb zařízení, pro období let 2013-2015. Dílčí cíle: 1. zajistit další odborné vzdělávání pro 97 pracovníků v sociálních službách 2. zajistit další odborné vzdělávání pro 2 sociální pracovníky 3. zajistit další odborné vzdělávání pro 6 vedoucích pracovníků. 4. evaluovat vzdělávací proces a výsledky využívat k dalšímu plánování a vedení zařízení.
projekt nemá partnery
není relevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu tvoří: Pracovníci v sociálních službách 97 osob: - domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně (53 osob), - domov pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku (11 osob), - domov se zvláštním režimem (22 osob) - chráněné bydlení (6 osob), - sociálně terapeutickéh dílny (5 osob). Sociální pracovníci: 2 osoby - sociální pracovnice 1 (domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, sociálně terapeutickéh dílny) - sociální pracovnice 2 (domov pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení). Vedoucí pracovníci - 6 osob - ředitelka organizace, - vedoucí úseku přímé péče, - vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, - vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku, - vedoucí domova se zvláštním režimem a chráněného bydlení, - vedoucí sociálně terapeutických dílen. Cílová skupina se bude účastnit jednotlivých školení v rámci dalšího odborného vzdělávání, v souladu s konkretizovaným harmonogramem školicích akcí.