Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Naše společnost Gumárny Zubří, akciová společnost vyvíjí a vyrábí technické díly z pryže a plastů, pryžové výrobky hlavně pro automobilový průmysl a NBC ochranné prostředky. Využívá vlastní výzkum a vývoj gumárenských směsí, laboratoře, zkušebnictví, vývoj konstrukcí nástrojů a přípravků. Při vývoji a výzkumu spolupracujeme s vysokými školami, výzkumnými a vývojovými institucemi. Společnost patří mezi významné zaměstnavatele v okrese Vsetín, který patří mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.

 

Projekt je zaměřen na specifické vzdělávací aktivity určené k rozvoji profesních znalostí zaměstnanců a následnému růstu konkurenceschopnosti společnosti. Celkem bude realizováno 51 školicích dnů, z toho všechny spadají do specifických vzdělávacích aktivit. Nově získané znalosti využijí účastníci pouze v naší společnosti, jde o nepřenositelné znalosti.

 

Do projektu bude zapojeno celkem 32 zaměstnanců naší společnosti, kteří zastávají různé pracovní pozice. Realizace projektu bude zajištěna členy realizačního týmu. Projekt je naplánován na 18 měsíců, bude probíhat ve Zlín. kraji a pro položky rozpočtu je použit režim podpory de minimis. 

Cílem projektu je zvýšení specifické profesní dovedností zaměstnanců a konkurenceschopnosti naší společnosti. Dílčí cíle projektu: • proškolit pracovníky v obsluze 33 různých spec. lisovacích strojních zařízení, předat jim znalosti, jaký typ stroje a gumárenské směsi použít, tím předejít zmetkovosti a přerušení výrobního procesu, • odborným vzděl. zrychlit spec. výrobu a zkrátit výrobní časy linky kontinuální výroby používané k výrobě vytlačovaných profilů z tech. pryže, • spec. vzdě. zvládnout specifické výrobní postupy a technologie při ruční výrobě blatníků a vrapových hadic a tím si udržet prvenství mezi evropskou špičkou, • vychovat si vlastní odborníky na údržbu spec. výrobních zařízení, minimalizovat riziko vzniku vad na zařízeních a zkrátit průběžnou dobu zaučení pracovníků údržby (nyní až 5 let).

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci společnosti Gumárny Zubří, akciová společnost