Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

 

Cílem navrhovaného projektu je v souladu s principem "good governance" zlepšit komunikaci s uživateli služeb úřadu a zavedení možnosti zpětné vazby. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí inovativních aktivit v rámci

 

projektu, které povedou k:

- zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu

- zavedení systémového řešení zpětné vazby

- rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům, které využívají služby ÚMČ Praha 13.

 

 

Pomocí dílčích kroků projekt přispěje k větší otevřenosti a kvalitě komunikace s občany. Cílů dosáhneme hlavními klíčovými aktivitami projektu:

 

-zavedení systému zpětné vazby občanů

-využití metody "mystery client"

-zavedení systému reportingu problémových událostí občany

 

 

 

 

Cílem navrhovaného projektu je v souladu s principem "good governance" zlepšit komunikaci s uživateli služeb úřadu a zavedení možnosti zpětné vazby. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí inovativních aktivit v rámci projektu, které povedou k: - zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu - zavedení systémového řešení zpětné vazby - rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům, které využívají služby ÚMČ Praha 13. Pomocí dílčích kroků projekt přispěje k větší otevřenosti a kvalitě komunikace s občany. Cílů dosáhneme hlavními klíčovými aktivitami projektu: -zavedení systému zpětné vazby občanů -využití metody "mystery client" -zavedení systému reportingu problémových událostí občany
Projekt nemá partnera.
Realizace projektu byla zahájena.
Není součástí projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci V současné době pracuje na Úřadu MČ P13 228 zaměstnanců, přičemž popis jejich pracovní činnosti vyplývá zpozice, na které působí. Zaměstnanci ÚMČ zastávají celou škálu pracovních (především administrativních) činností při poskytování služeb občanům a dalším zainteresovaným subjektům. Do realizace projektu v rámci jeho aktivit bude přímo zapojena většina zaměstnanců úřadu, a to zejména ti úředníci a zaměstnanci ÚMČ, kteří v rámci struktury úřadu přicházejí denně do styku s občany. Především se jedná o tyto odbory: dopravy, životního prostředí, sociální péče a zdravotnictví, majetkový a bytový, školství, občansko-správní, živnostenský, stavební), dále infocentrum a tiskový mluvčí.