Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt je určen pro: 

· nezaměstnané osoby starší 50 let

Hlavní cíl projektu: 

· zvýšení zaměstnanosti a posílení pracovní integrace osob nad 50 let věku v regionu Louny

Podpora bude probíhat ve 2 částech:

1) Motivační modul - 78 hodin (modul Motivačně-aktivační - 18 hod., Orientace na trhu práce - 12 hod., Komunikační dovednosti - 18 hod., Finanční gramotnost - 12 hod., Sociálně-právní poradenství - 12 hod., Environmentální osvěta - 6 hod., pracovní  diagnostika, exkurze - 3x

2) Rekvalifikační kurzy s odbornou praxí (Pracovník v sociálních službách,Pečovatelka/pečovatel pro děti od 3 do 15 let, Hospodyně, Skladník - manipulátor, Obsluha vysokozdvižného vozíku).

V rámci projektů proběhne 5 cyklů po 20 osobách (2 skupiny po 10 osobách - 1 sk. Louny, a 1 sk. Žatec)

(květen 2012, srpen 2012, listopad 2012, únor 2013, květen 2013)

Doprovodná opatření:

· hrazení cestovného, stravného

· hrazení příspěvku na péči o osobu blízkou

· hrazení výpisu z RT, lékařské prohlídky, očkování

 

V rámci projektu budou otevřena od 1.5.2012 dvě

Centra individuálního poradenství:

· Louny  (Pod Nemocnicí 2380 - přízemí)

· Žatec (Masarykova 745 - průjezd)

Podpůrný asistent: p. Kadeřábková Irena (mob.: 739 039 395)

E-mail:  aktivni50@seznam.cz

 

V Centru poradenství budou k dispozici široké veřejnosti nezaměstnaných či nezaměstnaností ohrožených 2 počítače s připojením na internet, které mohou využít za účelem vyhledávání volných pracovních míst, zcela ZDARMA.

 

Hlavním cílem projektu Aktivní padesátka pokračuje je provázanost aktivit, které plynule a nenásilně vyrovnávají možnosti uplatnění osob starších 50 let na trhu práce. Při výběrech do projektu budou upřednostněni zájemci z CS, kteří: 1) jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců 2) jejich kvalifikace je zastaralá a neodpovídá potřebám současného trhu práce 3) nezvládají základy práce s PC a Internetem 4) jsou obyvateli venkova se špatnou dopravní obslužností 5) mají zdravotní postižení (§ 67 zákona č.435/2004 Sb.) 6) pečují o osobu blízkou nebo dítě do 15 let věku
-
V projektu bude podpořeno 100 osob, kterým bude zajištěna komplexní podpora vedoucí k získání zaměstnání. Obsah a zaměření projektu vznikalo na základě dotazníkového šetření u osob nad 50 let věku (viz. příloha) a průzkumem u potencionálních zaměstnavatelů v regionu Louny (viz. příloha) Výsledkem je komplex aktivit, které budou probíhat na pracovištích o.s. VCP v Lounech a Žatci: 1) Zřízení 2 Center individ. por. pro nezaměstnané nad 50 let v Lounech a Žatci - bude ZDARMA přístupné i dalším osobám CS 2) Motivační modul, prac.diagnostika a exkurze u zaměst. - 100 osob 3) Rekvalif.kurzy PC - 60 osob 4) Specifické rekval.kurzy: - Pracovník v sociál. službách - 10 osob - Pečovatel/ka pro děti od 3 do 15 let - 10 osob - Hospodyně -10 osob - Obsluha vysokozdvižného vozíku - 10 osob - Skladník - 10 osob 5) Umístění 5 frek. na nově vytvořená prac.místa formou příspěvku na mzd.náklady zaměst. 6) Umístění 10 frek. na volná prac.místa formou příspěvku na mzd.náklady zaměst. 7) Zprostředkování zaměstnání min. 11 účastníkům projektu CELKEM BUDE V RÁMCI PROJEKTU ZAJIŠTĚNO PRAC. UPLATNĚNÍ PRO MIN. 26 OSOB (tj. pro 26%). V rámci projektu bude CS poskytnuto 6 příspěvků na doprovodná a podpůrná opatření - příspěvek na: - péči o osobu blízkou nebo dítě do 15 let věku - veřejnou dopravu - stravné - výpis z RT - lék. prohlídku - očkování
Počet podpořených osob: 100 100 frekventantů a frekventantek projde: - kl.aktivitou č. 4 Výběry Informační schůzky do jednotlivých cyklů - kl.aktivitou č. 5 Realizace Motivačních bloků - kl.aktivitou č. 6 Pracovní diagnostika - kl.aktivitou č. 7 Exkurze - kl.aktivitou č. 11 Podpůrné služby - individuální přístup 60 frekventantů a frekventantek projde: - kl.aktivitou č. 8 Rekvalifikační kurz PC 30 frekventantů a frekventantek projde: - kl.aktivitou č. 9 Specifické rekvalifikační kurzy I. (Pracovník v sociálních službách, Pečovatel/ka o děti vev ěku od 3 do 15 let, Hospodyně) - z toho 20 frekventantů a frekventantek absolvuje následnou praxi po rekvalifikačních kurzech Pracovník v sociálních službách a Pečovatel/pečovatelka pro děti od 3 do 15 let 20 frekventantů a frekventantek projde: - kl.aktivitou č. 10 Specifické rekvalifikační kurzy II. (Vysokozdvižný vozík, Skladník) 26 frekventantů a frekventantek projde: - kl.aktivitou č. 10 Zprostředkování zaměstnání: 1) 5 osob nastoupí na nově vytvořená pracovní místa s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatelům 2) 10 osob nastoupí na volná pracovní místa s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatelům 3) 11ti osobám bude zprostředkováno zaměstnání bez příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelům
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

CS projektu jsou fyzické osoby starší 50 let věku.