Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je posílit pracovní integraci 60-ti osob do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace včetně osob etnických menšin a z jiného sociokulturního prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či sociálně vyloučené již jsou a odstranit bariéry znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Vytvoření komplexního programu složeného z doporučovaných komponent aktivní politiky zaměstnanosti a orientovaného ke zvýšení zaměstnanosti a snadnějšímu vstupu na trh práce. Mezi tyto hlavní komponenty patří: Psychologicko-motivační a aktivizační působení, Bilanční a pracovní diagnostiky, Rekvalifikační kurzy, Sebeprezentace, rétoriky a komunikace, Počítačová gramotnost, Poradenské a pracovní centrum.

?

Cílem projektu je posílit pracovní integraci 60-ti osob do 25-ti let věku včetně mladistvých do 18-ti let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace včetně osob etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či sociálně vyloučené již jsou a odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.
Oblastní charita Teplice v Čechách Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Hlavní aktivity projektu 1)Psychologicko-motivační a aktivizační působení 2)Bilanční a pracovní diagnostika 3)Sebeprezentace, rétorika a komunikace 4)Počítačová gramotnost 5)Rekvalifikace 6)Dotovaná pracovní místa, zprostředkování zaměstnání
Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny – celkem: 19 Počet podpořených osob – celkem: 60 Počet podpořených organizací – celkem: 3 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem: 32 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 3
Ne.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Uchazeči/uchazečky o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce