Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Budou realizována následující opatření:- personální audit zahrnující návrh optimalizace struktury lidských zdrojů- analýza a návrh optimalizace procesů v rámci působnosti jednotlivých organizací- zpracování strategie personálního řízení a definice rolí hlavních zainteresovaných stran a souboru metodikdílčích aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů odrážející unifikaci systému v rámci všech organizací- vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti řízení výkonu.

Hlavním cílem projektu je optimalizace procesů a oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů podřízených organizací Ministerstva dopravy ČR (MD), aplikace procesního přístupu, identifikace oblasti vyžadujících zlepšení, formulace metodik pro oblast řízení lidských zdrojů a zefektivnění struktury těchto organizací (zejména ve vazbě na popisy pracovních míst) ve vztahu k vykonávaným činnostem vyplývajícím z platné právní regulace. Realizace projektu je zaměřena na 13 podřízených organizací v resortu dopravy.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu