Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt nabízí vybrané cílové skupině, která se nemůže z různých důvodů účastnit podobných aktivit mimo své bydliště (zajištění péče o dítě), komplex provázaných poradenských, vzdělávacích a asistenčních služeb v oblasti trhu práce a zvýší dostupnost těchto služeb pro účastníky prostřednictvím činnosti MOBILNÍHO CENTRA PRÁCE, které nabízí moderní formu podpory cílové skupiny v oblasti Libereckého kraje, dosud minimálně využívanou a znamená další inovaci v prosazování postupů a pravidel rovných příležitostí. Podstatou je cílená motivace, individuální podpora a přístup, rozvoj dalšího odborného i profesního vzdělávání s konečným efektem v získání uplatnění na trhu práce.

1. Využití mobility projektu ke snazšímu zapojení osob z cílové skupiny do aktivit 2. zvýšení motivace účastníků ke změně zažitých stereotypů 3. komplexní podpora osob z cílové skupiny, vedoucí k uplatnění na trhu práce
Ne
Příprava týmu, řízení projektu Příprava MOBILNÍHO CENTRA PRÁCE Výběr účastníků do projektu Aktivity mobilního centra práce - motivační a podpůrná část Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Zajištění a realizace odborných praxí a exkurzí Podpora uplatnění účastníků/účastnic na trhu práce Zajištění individuálního poradenství pro účastníky/ce Zajištění doprovodných opatření a jejich redistribuce Zajištění publicity projektu Monitoring projektu a závěr
Počet nově vytvořených pracovních míst: 13 Počet podpořených osob: 80 Počet úspěšných absolventů kurzů: 117
Ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Uchazeči a uchazečky o zaměstnání pečující o dítě ve věku do 15 let