Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Zkvalitnění opatření pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti ve vztahu ke slaďování rodinného a profesního života prostřednictvím vzdělávání, vytvoření společného zázemí pro podnikatelky zapojené do projektu a zařízení pro krátkodobé hlídání dětí a osvěta o výstupech projektu mezi širší veřejnost.

Hlavní cíle projektu: 1) Zkvalitnění opatření pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti ve vztahu ke slaďování rodinného a profesního života 2) Tvorba specializovaného modulárního systému vzdělávání se zaměřením na potřeby začínající podnikatelky 3) Vytvoření společného zázemí pro podnikatelky zapojené do projektu 4) Zajištění kapacity a provoz zařízení pro krátkodobé hlídání dětí 5) Zajištění osvěty o výstupech projektu mezi širší veřejnost
Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Jihomoravský kraj

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Žena začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečenou činnost