Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je udržení a rozvoj vysokého standardu rozvojem zaměstnanců žadatele i partnera v oblasti moderních trendů v sociálních službách a výrazný prokrok celého týmu v klíčových oblastech prozákaznické orientace, komunikace, zvládání konfliktů, práce v týmu a dlouhodobé práce pod zátěží.

Vzhledem k malému počtu zaměstnanců je velmi důležité zvýšení multifunkčnosti a zastupitelnosti pracovnic , je potřeba výrazně posílit kompetence zástupce ředitelky v oblasti řídící i odborné. U vybraných pracovnic je výuka zaměřena na oblasti, které zatím nejsou dostatečně odborně zajištěny, ale je vidět budoucí potřeba. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj v oblastech, kde jsou rezervy nebo vedení potřebuje výrazný pokrok. Součástí je také zajištění dlouhodobé stability pracovníků.

Cílem projektu je získávání, prohloubení nebo aktualizace odborných a manažerských znalostí a dovedností žadatele a jeho partnera v oblasti péče o seniory, kteří jsou jejich klienty, aby si zařízení udrželo konkurenceschopnost,vysoký standard služeb, které poskytuje a zajišťovalo jistotu práce také pro své zaměstnance.
Partnerem projektu je Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s., která byla založena v roce 2004 a sídlí v Novém Jičíně (Novosady 628/31).Posláním a cílem společnosti je realizace obecně prospěšných projektů v oblasti pečovatelské a asistenční služby, rozvoz diet seniorům a sociálně a zdravotně postiženým osobám.
Realizace projektu byla dne 1.10.2013 zahájena, byl sestaven realizační tým a definován postup pro realizaci projektu a naplnění indikátorů.
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Projekt je zaměřen na 3 hlavní cílové skupiny zaměstnanců (VP - vedoucí pracovníci,SP - sociální pracovnice a PSS - pracovnice v sociálních službách) v počtu 15 osob (13 žadatele a 2 partnera), z nich 14 se zúčastní více než jedné vzdělávací aktivity. Vzdělávací aktivity, které byly naplánovány pro cílové skupiny i jednotlivé zaměstnance jsou výsledkem analýzy potřeb, provedené ved.pracovníky žadatele z osobních vzdělávacích plánů zaměstnanců, a na základě pohovorů s nimi.