Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt, který bude realizován občanským sdružením D.R.A.K., se zaměřuje na cílovou skupinu zájemců a  uchazečů o zaměstnání z řad osob s tělesným postižením, které mají celkové nebo částečné omezení hybnosti.

Osoby z cílové skupiny mají velký problém při shánění pracovního uplatnění. Je to dáno tím, že jejich pracovní potenciál je v důsledku kombinace postižení značně snížen. Cílem projektu je zprostředkování pracovního uplatnění pro 6 osob ze skupiny 22 lidí, kteří vstoupí do projektu. Mezi aktivity projektu patří motivační a diagnostická část, na níž navazuje společná rekvalifikace v oblasti ICT a výběrová odborná rekvalifikace spojená s dvoutýdenní odbornou praxí. Odborné rekvalifikace budou probíhat v oboru obsluha vyšívacího stroje, operátor call centra, administrativní pracovník/ce. Každý účastník projektuabsolvuje jednu ze tří výše uvedených rekvalifikací.

Inovativnost projektu spočívá v komplexnosti a provázanosti nabízených služeb a v individuálním přístupu k účastníkům.

Projekt je plánován na 18 měsíců se zahájením v červenci 2012 a ukončením v prosinci 2013. Místem realizace je Liberecký kraj.

Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím komplexní nabídky aktivit zahrnující bilanční a pracovní diagnostiku, motivační kurz, rekvalifikaci teoretickou i praktickou a zprostředkování zaměstnání. Kvantifikovatelnými cíli projektu je podpora 22 osob s tělesným postižením a zprostředkování zaměstnání pro 6 z nich. Dílčí cíle vůči cílové skupině: -Zvýšit možnost participace na dalším vzdělávání prostřednictvím speciálně postavených kurzů -Zprostředkování praxe a možnost jejího vykazování při samostatném hledání práce -Podpora nezávislosti, posílení samostatnosti s cílem menší závislosti na soc. službách a APZ
Projekt představuje komplexní seznam aktivit: OSLOVENÍ A VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ - Aktivita probíhá 2 měsíce na začátku projektu. 07-08 2012. Celkem vstoupí do projektu 22 osob MOTIVAČNÍ ČÁST - V rámci aktivity absolvují účastníci/ce kurz zvyšování osobní efektivity, který povede k obnovení pracovních návyků a k posílení sebedůvěry.Aktivita probíhá 08-09 2012, účastní se jí 22 osob BILANČNÍ DIAGNOSTIKA A NÁSLEDNÉ PORADENSTVÍ - Diagnostická část sestává z bilanční a pracovní diagnostiky, které jsou úzce provázány a navazují na sebe tematicky i časově. Cílem aktivity je diagnostikovat osobnostní potenciál pro stanovení dalšího rozvoje a uplatnění.Aktivita probíhá 09 - 10 2012.Účastní se jí 22 osob SPOLEČNÁ REKVALIFIKACE - Obsahem aktivity je realizace rekvalifikace, která je společná pro všechny účastníky projektu. Jedná se o kurzy ICT, které budou probíhat ve 2 úrovních: Obsluha osobního počítače Obsluha osobního počítače se zaměřením na grafické práce, kde je součástí kurzu výuka grafického programu CorelDRAW, základy vektorové grafiky, příprava podkladů pro tisk aj. Tato rekvalifikace předpokládá již základní uživatelskou znalost s PC. Aktivita probíhá 11/2012 - 02/2013 Celkem se jí účastní 15 osob MODULOVÉ REKVALIFIKACE A. Používání vyšívacích strojů B. Kurz administrativní pracovník/ce C. Kurz operátor call centra Aktivita bude probíhat 11/2012 - 03/2013 Celkem se jí účastní 15 osob ODBORNÁ PRAXE - Cílem aktivity je zajištění dvoutýdenní odborné praxe v návaznosti na absolvovanou rekvalifikaci pro rekvalifikaci A a B. Účastníci rekvalifikací budou moci své teoretické znalosti získané během kurzů uplatnit přímo v praxi. Čtyři osoby z kurzu vyšívací stroj budou vykonávat odbornou praxi v dílně OS D.R.A.K. Čtyři absolventi kurzu administrativní pracovník/ce se zúčastní praxe v organizacích, které se zabývají zprostředkováváním práce pro osoby se zdravotním postižením. Aktivita bude probíhat 04 2013. Aktivity se účastní 8 osob ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ - V první fázi aktivity budou opětovně osloveny firmy a následně i další potenciální zaměstnavatelé v regionu s nabídkou zaměstnat klienta kurzu. Náplň práce bude odrážet obsahové zaměření rekvalifikace a odborné praxe. Kontaktování firem probíhá paralelně k rekvalifikacím a odborné praxi. Vlastní zaměstnávání bude zahájeno ideálně v květnu 2013 s udržitelností pracovního místa min. 6 měsíců. Aktivity se účastní 6 osob.
Šesti osobám z projektu bude zajištěno přímé pracovní uplatnění. Čtyři osoby budou umístěny na nově vzniklá pracovní místa, dvěma osobám bude zprostředkováno existující pracovní místo. Pracovní uplatnění bude zajištěno 27% klientů/ek.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou zájemci a uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci úřadu práce s kombinovaným tělesným postižením. Jedná se o osoby s tělesným postižením, které je kombinované s jinými zdravotními omezeními