Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Společnost EXPOSALE-CZ s.r.o. patří k významným českým výrobcům a realizátorům výstavních expozic. Tento obor je velmi náročný na nové trendy v designu a na využívání specifických IT technologií, kde znalosti zastarávají  po 2-3 letech a bez jejich obnovování se zaměstnanci i firma dostává až na úroveň totální ztráty konkurenceschopnosti. Vzhledem k vysokým nárokům, které se na zaměstnance kladou, je nutné jim poskytnout adekvátní vzdělávací zázemí a možnosti.

Cílem projektu je odborné, obecné profesní vzdělávání zaměstnanců Exposale-cz s.r.o., kteří mají přímý vliv na výrobu, její kvalitu, efektivitu, využívání nejnovějších technologií a trendů za účelem nezbytného zvyšování profesionality a odborných znalostí a dovedností v oblasti software využívaných při výrobě výstavních expozic a v oblasti designu. Poskytnout jim tak nezbytné znalosti a dovednosti pro zkvalitnění a zefektivnění práce na každém projektu, aby mohli začleňovat nové trendy a technologie do nových projektů a výroby výstavních expozic.
Projekt nemá partnera
Školicí aktivity se budou realizovat externí formou - prostřednictvím vzdělávacích kurzů dodaných vzdělávacími agenturami Realizace projektu probíhá pod vedením zkušeného realizačního týmu
Plánovaným výstupem projektu je: - Realizace 11 klíčových aktivit projektu - 16 podpořených osob (proškolených zaměstnanců) - 200 úspěšných absolventů kurzů
Projekt nezakládá mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

zaměstnanci a zaměstnankyně (HPP, DPP, DPČ) společnosti Exposale-cz s.r.o.