Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem vzdělávací aktivity je zvýšit zejména teoretické znalosti mechaniků, kteří představují nejpočetnější část zaměstnanců společnosti v oblasti specifických vysokozdvižných vozíků patřících mezi nejmodernější stroje ve své třídě. Zaměstnanci již mají v této oblasti rozvinuty základní kompetence, ovšem bez toho, aby se nadále rozvíjeli a seznamovali se s novinkami v oblasti zejména tzv. „Next Gen electric trucks“, je velmi problematické nadále udržovat efektivitu jejich práce na vysoké úrovni.Zaměstnanci potřebují tyto kompetence k tomu, aby byli schopni u těchto vozíků s využitím nejmodernějších technologií diagnostikovat příčinu poruchy a navrhnout a realizovat takové řešení, jehož realizace bude co nejefektivnější a nejméně nákladová, tímto způsobem je možné získat konkurenční výhodu a nadále rozvíjet potenciál naší společnosti, stejně tak jako cenu těchto zaměstnanců na trhu práce.

V rámci této vzdělávací aktivity se zaměstnanci blíže seznámí s teoretickými základy fungování vysokozdvižných vozíků Hyster Fortens a s takzvanými „Next Gen electric trucks“, které tvoří jeden z moderních obchodních artiklů společnosti Phoenix-Zeppelin, která k těmto vozíkům pro své zákazníky též poskytuje kompletní opravárenský servis. Vzhledem k tomu, že neustále roste technická sofistikovanost servisovaných vozidel, je pro udržení konkurenceschopnosti našich mechaniků klíčové udržovat jejich znalosti na vysoké úrovni tak, aby byli schopni zadané úkoly plnit co nejrychleji, nejefektivněji a s co nejnižšími náklady a přispívali tak k dobrým hospodářským výsledkům společnosti. Vzhledem k míře specializace zadání není možné toto vzdělání realizovat v rámci akreditovaného kurzu, které jsou zaměřeny pouze na základy servisu vysokozdvižných vozíků, které jsou v dnešní době pro naše mechaniky nedostatečnými k efektivnímu provádění jejich práce. Společnost Phoenix-Zeppelin potřebuje své zaměstnance vzdělávat na pokročilejší úrovni, avšak se zachováním faktu, že se stále jedná o vzdělání obecné, jelikož diskutované vozíky jsou nasazovány v širokém spektru různých podniků.

Zvýšení odborných profesních dovedností zaměstnanců ve specifické oblasti moderních vysokozdvižných vozíků.
Nejsou.
V září a listopadu 2011 proběhlo prvních 8 dnů realizace projektu. Celkem se jich zúčastnilo 19 zaměstnanců společnosti, každý dva školící dny (jeden v září a jeden v listopadu). Školení byla vedena expertními pracovníky dodavatele vzešlého z výběrového řízení a byla zaměřena na následující témata: - Pokročilá diagnostika poruch vysokozdvižných vozíků Hyster Fortens - Next-gen electric trucks – definice, výhody oproti starším modelům, specifika údržby a oprav Další školení jsou plánována na únor 2012.
Projekt navyšuje odborné dovednosti zaměstnanců společnosti. Výstupem bude certifikát o absolvování kurzu.
Není.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci společnosti Phoenix-Zeppelin spol. s r.o. aktivně přicházející do styku s moderními vysokozdvižnými vozíky.