Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu přispět ke zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti rozvoje měkkých kompetencí - sociálních dovedností - pro vztah s klientem. 

Celkem vyjádřená potřeba odpovídá 497 podpořeným osobám a min. 1010 účastníkům.

Žadatel reaguje na poptávku menších organizací, které nemají ambice předložit vlastní projekt a nést administrativní zátěž. Diversita cílové skupiny (z pohledu typu poskytované služby, převažující klientely, pracovní pozice, apod.) bude zohledněna v přípravné fázi kurzů (analýza potřeb účastníků kurzu). Zpětná vazba a doporučení pro další průběh rozvoje LZ v oblasti sociálních dovedností bude zajištěna formou závěrečných zpráv zpracovaných lektory po kurzu. 

Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti rozvoje měkkých kompetencí – sociálních dovedností pro vztah s klientem. Projektový záměr byl definován na základě průzkumu poptávky, ve kterém celkem 16 organizací poskytujících soc. služby v MSK formálně vyjádřilo zájem o akreditované kurzy. Dílčí cíle: 1) Realizace kurzů akreditovaných MPSV v 5 tematických oblastech pro zvýšení kvalifikace min. 497 osob a 1119 účastníků v oblasti sociálních kompetencí ve vztahu ke klientovi - koncovému příjemci služeb; 2) Přispění ke zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů u poskytovatelů soc. služeb prostřednictvím poskytnutí výstupů a závěrů z kurzů dovnitř organizací (metodická podpora); 3) Posílení adaptability na trhu práce u absolventů kurzů vzhledem k vysoké přenositelnosti sociálních kompetencí mezi zaměstnavateli a sektory; 4) Nepřímo zlepšení sociální situace v rizikovém regionu.
Jediným příjemcem je RPIC-ViP s.r.o.
Aktivity projektu budou probíhat na základě aktualizované poptávky po jednotlivých kurzech v období 09/2013 - 06/2015 dle kapacitních možností podpořených organizací. S těmito vstupuje do kontaktu na základě předběžného zájmu vyjádřeného formou Příslibu o spolupráci Koordinátor realizace kurzů. Kurzy jsou realizovány prezenčně v předepsaném rozsahu v pronajatých prostorách dle požadavků cílové skupiny a s využitím prezentační techniky a vybavení pořízeném k tomuto účelu. Účastníkům je zajištěna strava a veškeré podklady pro výuku lektory.
V rámci projektu bude proškoleno min. 497 osob (MI 07.41.00), tj. 1119 účastníků (MI 07.46.13.
Není předpokládána.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu představují poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám. Primární cílovou skupinu představuje celkem 497 zaměstnanců (min. 1119 účastníků) poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Počty účastníků u jednotlivých tematických kurzů jsou předpokládány následovně: Konflikty a jejich zvládání - min. 315 účastníků, max. počet skupin - 32 Prozákaznická orientace pro pracovníky v sociálních službách - min. 156 účastníků, max. počet skupin 18 Základy efektivní komunikace - min. 104 účastníků, max. počet skupin 12 Rozvoj týmové spolupráce - min. 235 účastníků, max. počet skupin 25 Úvod do zvládání zátěže aneb jak zvýšit svoji odolnost vůči stresu - min. 309 účastníků, max. počet skupin 32