Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Doosan Škoda Power je významným evropským výrobcem a dodavatelem technologických zařízení a zákaznických služeb v oblasti energetiky, jež se ve svých aktivitách opírá o více než stoletou tradici výroby parních turbín designu ŠKODA. Dopad celosvětové ekonomické krize a silnou konkurenci na celosvětových trzích eliminuje Doosan Škoda Power pečlivým vyhodnocováním rizik a následně opatřeními podporujícími konkurenceschopnost firmy. Investice do špičkových výrobních technologií by nebyla přínosem, pokud by tyto technologie neovládali kvalifikovaní zaměstnanci. Doosan Škoda Power tak dlouhodobě podporuje rozvoj lidských zdrojů nejen v obecné rovině (management, obchod, propagace), ale též ve znalosti špičkových technologií, moderních výrobních činnostech a postupech.

Při přípravě projektu byly vybrány oblasti, které je nutné prioritně řešit. Je to např. obrábění specifického designu nových 3D lopatek, jejichž masivní uplatnění ve výrobě zvýší účinnost a kvalitu vyráběných turbín. Konkurenceschopnost firmy zajisté posílí zavedení nového materiálu (titanu) při výrobě posledních stupňů lopatek. Proces výroby zrychlí proškolení svářečů v nových technologiích TIG HOT WIRE svařování ve vertikální poloze, stejně jako zefektivnění procesů při kontrolní montáži turbín.

Hlavní cíle projektu jsou: - zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, příprava na nové postupy a technologie - zvýšení dovedností a kompetencí zaměstnanců ve specifických oblastech výroby - zvýšení konkurenceschopnosti firmy Specifické cíle projektu jsou: - proškolení svářečů v moderních technologiích a využití progresivních materiálů při výrobě turbin - proškolení obráběčů 3D turbinových lopatek - edukace pracovníků zapojených do kontrolní montáže - rozšíření teoretických i praktických znalostí operátorů vyvažovacího tunelu

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. Jedná se zejména o tyto pozice: konstruktéři technologové mistři ve výrobě obsluha strojního parku dílenská kontrola operátoři NC strojů pracovníci Montáže a Regulace turbín pracovníci plánování pracovníci malé obrobny