Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti osob starších 50 let a implementaci inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji (MSK). Hlavním cílem projektu je motivace nezaměstnaných osob ve věku 50+ k návratu na trh práce. Cílové skupině bude poskytnut individuální přístup s ohledem na jejich specifické potřeby, účastníkům budou dále poskytnuty poradenské a vzdělávací služby.

 

  

Hlavním cílem projektu je motivace nezaměstnaných osob ve věku 50+ k návratu na trh práce. Tato cílová skupina bude seznámena s aktuálními trendy na trhu práce spolu s postupy, jak si udržet motivaci a posílit sebevědomí.
Projekt nemá partnera.
Realizace projektu potrvá 14 měsíců, ve kterých proběhne kontaktování cílové skupiny, individuální konzultace pro cílovou skupinu, motivační program pro vstup na trh práce, rekvalifikační kurzy a umístění cílové skupiny na nové nebo zprostředkované pracovní místo.
Předpokládané výsledky: - 10 nově vytvořených pracovních míst, - 22 podpořených osob, - 35 úspěšných absolventů kurzů.
Nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Projekt je zaměřen především na osoby starších 50 let.