Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Dne 3.3.2014 byl zahájen projekt, jehož cílem je nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související, tj. aktivity spojené se systémem, zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.

Hlavním cílem projektu je naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany. K naplnění hlavního cíle projektu poté povedou následující dílčí cíle, kterými jsou: 1. Nastavení systematické práce OSPOD naplněním personálních standardů 2. Zapojení nových pracovníků při nastavení systematické práce OSPOD prostřednictvím zavádění nových metod, jejich pilotního ověřování v praxi a vyhodnocování. 3. Vytvoření kvalitních podmínek pro pracovníky OSPOD vytvořením odpovídajícího zázemí a naplněním věcných standardů

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

pracovníci/ce a subjekty veřejné správy