Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je reakce na změny v oblasti zajištění sociálně-právní ochrany dětí, které přinesla novela zákona č. 359/1999 Sb. Projekt se zaměřuje na zajištění takových podmínek, které budou odpovídat nárokům stanoveným ve standardech sociálně-právní ochrany.

     V případě Města Nymburk se zaměřuje zejména na personální posílení orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Nymburce. Dále na zajištění rozvoje žádaných profesních kompetencí pracovníků, respektive na jejich supervizi. V rámci projektu se dále vybaví prostory hovorny, která doposud citelně chybí.

     Na realizaci projektu se podílí koordinátor projektu, projektový manažer, finanční manažer a dvě sociální pracovnice.

Projekt Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk má několik cílů,které budou naplněny prostřednictvím realizace klíčových aktivit, kterými jsou např.: -profesní rozvoj zaměstnanců OSPOD -supervize zaměstnanců OSPOD -zvýšení dostupnosti informací o OSPOD -realizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí -interdisciplinární spolupráce
Průběh realizace je nastaven harmonogramem projektu. Během realizace projektu bude průběžně naplňováno šest klíčových aktivit.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.