Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb (sociálních pracovníků, pracovníků

v sociálních službách a vedoucích pracovníků), které povede ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Vzdělávání se bude účastnit celkem 554 zaměstnanců z 24 organizací poskytujících sociálních služby, kteří se

zúčastní tří kurzů, jejichž témata byla stanovena na základě analýzy potřeb cílové skupiny. Jedná se o

následující akreditované kurzy:

a) Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence (plánovaný počet 366 účastníků)

b) Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta (plánovaný počet 401 účastníků)

c) Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu (plánovaný počet 212 účastníků)

 

Všechny kurzy budou zajištěny společností LINET spol. s r.o., která provozuje školicí středisko LINET Scholaris.

LINET Scholaris se zaměřuje na vzdělávání v sociálních službách již od roku 2006. Díky svým dlouholetým

zkušenostem, vysoké odbornosti lektorů a aktivní spolupráci se zahraničním poskytuje LINET Scholaris

vzdělávání na vysoké kvalitativní úrovni, přičemž využívá i netradičních školicích pomůcek jako je např. obleček

stáří. Všechny kurzy budou realizovány v prostorách jednotlivých poskytovatelů, což jim umožní větší flexibilitu při

plánování vzdělávání a bude nákladově efektivnější. Pokud nebude cílová skupina u poskytovatele dostatečná

na to, aby tvořila jednu skupinu kurzu, bude se účastnit školení realizovaného u nejbližšího poskytovatele

sociálních služeb zapojeného do projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Tohoto cíle bude dosaženo díky naplnění dílčího cíle projektu, kterým je realizace vzdělávání ve třech akreditovaných kurzech pro pracovníky celkem 24 poskytovatelů sociálních služeb. Do projektu bude zapojeno celkem 554 osob na pozicích sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků. Vzdělávání bude probíhat v prostorách jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb dle časových možností cílové skupiny. Vzdělávání bude vedeno interaktivní formou s důrazem na nejmodernější poznatky v daných tématech, což také přispěje k dosažení hlavního cíle projektu a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám. Cílovou skupinu tvoří pracovníci 24 poskytovatelů sociálních služeb z několika krajů. Celkem se do projektu zapojí 554 osob.