Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předmětem projektu je zkvalitnit strategické plánování prostřednictvím vytvořené metodiky strategického plánování ve městě Třinci, která bude aplikována při zpracování nového Strategického plánu rozvoje městaTřinec na období 2014-2020 a tří Koncepcí rozvoje města Třinec na stejné období - pro oblast dopravy, školství a sociální oblast včetně bydlení.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Městského úřadu v Třinci a politici včetně volených zastupitelů územního samosprávného celku, kteří se budou podílet na zpracování nových strategických dokumentů a budou jej následně při své práci využívat.

Cílem projektu je zkvalitnit strategické plánování prostřednictvím vytvořené metodiky strategického plánování ve městě Třinci. Výstupem projektu je Strategický plán rozvoje města Třince na období let 2014 -2020 a tři Koncepce rozvoje města Třince pro oblast školstí, dopravy a sociální oblast včetně bydlení.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Pracovníci/e a subjekty veřejné správy.