Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je snižování diskriminace žen na trhu práce resp. ve firmách na Třinecku a to formou poradenství, organizováním seminářů k problematice RP a zejména realizací genderových auditů podporujících aktivnější přístup zaměstnavatelů k úpravám pracovních režimů, výhodám flexibilní pracovní doby a sdílených pracov. míst.  Realizační tým projektu a zejména expertka na RP se bude snažit podpořit pozitivní přístup zaměstnavatelů ke genderové problematice, umožnit jim sdílení zkušeností a navrhnout doporučení v této oblasti. Vše bude zpracováno také formou metodické příručky.Projekt nabídne i komplex aktivit pro cílovou skupinu se záměrem posílit její šanci na získání vhodného pracovního uplatnění, které by bylo v souladu s péčí o rodinu či s aktuální životní situací dané osoby.

Cílem projektu je snižování diskriminace žen na trhu práce resp. ve firmách na Třinecku prostřednictvím poradenství a realizací genderových auditů podporujících aktivnější přístup zaměstnavatelů k úpravám pracovních režimů, výhodám flexibilní pracovní doby a sdílených pracovních míst. Dále bude cílovým skupinám nabídnuta možnost účastnit se individuálních či skupinových aktivit a vdělávacích kurzů.
EDLiT, s.r.o. Úřad práce České republiky
Po celou dobu projektu bude probíhat individuální a skupinové poradenství a vzdělávací kurzy s výběrem vhodných osob na dotovaná místa. Proběhne rovněž intenzivní komunikace a následná osobní návštěva firem s cílem dohodnout se na provedení genderových auditů. Bude jich provedeno min.15. V průběhu realizace projektu budou uskutečněny 2 celodenní semináře pro zaměstnavatele vztahující se ke genderové problematice.
Bude vytvořeno 10 nových pracovních míst, které budou podporovat flexibilní formy práce. Ve třech projektových fázích plánujeme celkově podpořit min. 30 osob z cílových skupin. Bude vypracováno 15 genderových auditů firem.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- Zaměstnavatelé - Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce - Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi - Ženy v předdůchodovém věku