Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt Stáže pro mladé 2 navázal na systém poskytování stáží vytvořený v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Jedná se o celostátně odzkoušený model, přičemž v rámci projektu Stáže pro mladé 2 byla rozšířena Nabídka pracovních pozic, což umožnilo absolvovat stáž dalším mladým zájemcům o zaměstnání.

Hlavním cílem projektu je preventivními aktivitami, absolvováním pracovní stáže, zvýšit zaměstnatelnost, tj. konkurenceschopnost mladých zájemců o zaměstnání při jejich prvním vstupu na trh práce. Vedle podpory zvýšení růstu zaměstnanosti mladých lidí umožní absolvovaná stáž také zvýšit konkurenceschopnost žáků a studentů na trhu práce. Pracovní stáže umožní žákům a studentům aplikaci teoretických znalostí získaných současným studiem v praxi v oboru, který odpovídá odbornému zaměření jejich studia.
Bez partnerů
Vzhledem k velkému zájmu cílové skupiny o účast v projektu byla kapacita projektu vyčerpána už během letních prázdnin roku 2015. Poslední vlna stáží byla zahájena k 15. 8. 2015.
Celkem bylo v rámci projektu zrealizováno 2 922 stáží. Výsledky projektu byly prezentovány na tiskové konferenci Fondu dalšího vzdělávání za účastní zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, která se uskutečnila v Praze dne 25. 11. 2015.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

V průběhu projektu je plánováno podpořit 2 700 mladých zájemců o zaměstnání z řad studentů posledních ročníků středních škol a studentů posledních dvou semestrů vyšších odborných škol a vysokých škol, tzn., že bude realizováno minimálně 2 700 pracovních stáží v délce 1 - 4 měsíce.