Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím specifického vzdělávání odborně připravit zaměstnance VUAB Pharma a.s. pro výrobní program protinádorových léčiv a jejich meziproduktů. V současné době a zejména v letech 2013-14 plánujeme pokračovat v dlouhodobém dalším vývoji platinových léčiv a dalších cytostatik, a dále diagnostických metod nádorových onemocnění, včetně zahájení jejich výroby, která je svou povahou a výsledným produktem v současné době jedinečná v ČR.  Dílčím cílem pak bude samostatné proškolení 2 interních lektorů ve specifických dovednostech a znalostech, kterou budou předávat zaměstnancům prostřednictvím interních školení. V rámci projektu tak budou realizovány kurzy, které svým obsahem výrazně napomohou realizaci výrobního programu protinádorových léčiv, zejména na bázi platiny, přičemž specifické vzdělávání bude rozděleno do několika částí, které na sebe budou navazovat a budou tvořit dlouhodobě udržitelný ucelený systém specifické přípravy zaměstnanců. 

V rámci projektu bude realizováno systematické specifické vzdělávání našich vlastních zaměstnanců zaměřené na specifickou přípravu pro výrobní program protinádorových léčiv a jejich meziproduktů, který bude v letech 2013 a 2014 zahájen a který je svou povahou a výsledným produktem v současné době jedinečný v ČR. Hlavním cílem projektu je realizovat převážně specifické vzdělávací kurzy pro vybrané zaměstnance, kteří budou na tomto výrobním programu participovat. Tato školení budou realizována v zahraničí i tuzemsku. Součástí projektu bude také specifická příprava interních lektorů, kteří budou získané informace dále přenášet na další zaměstnance v rámci interních školení. Součástí projektu budou i obecná školení.
Projekt nemá partnera.
Projekt byl zahájen 1.1.2014
Výsledky a výstupy projektu budou zveřejněny až v posledním měsíci realizace projektu.
Projekt nemá zahraničního partnera.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu budou zaměstnanci naší společnosti VUAB Pharma a.s., kteří mají podepsanou smlouvu na dobu neurčitou. Celkem bude do projektu zapojeno 33 což je cca 20% všech zaměstnanců VUAB Pharma a.s., kteří jsou zaměstnáni na různých pracovních pozicích napříč naší společností.