Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektového záměru bude přijetím nových pracovníků zlepšit podmínky pro systematickou sociální práci oddělení sociálně-právní ochrany dětí s rodinami a dětmi, což je nezbytným předpokladem pro aktivity veřejných orgánů v oblasti integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Neméně důležitým cílem je také podpora profesního vzdělávání nových zaměstnanců a podpora stávajících zaměstnanců ze strany nezávislého odborníka - supervizora. Realizací projektu bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

V rámci projektu dojde k přijetí 2 nových pracovníků OSPOD, jejich materiální a technické vybavení (kancelářský stůl, židle, skříně, mobilní telefon, počítač, tiskárna, atd.). Oba pracovníci budou přijati na dobu určitou (1.3.2014 - 30.6.2014), tj. po dobu trvání projektu. Předpokládá se jejich další udržitelnost a financování v rámci navýšení dotace ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností na výkon agendy OSPOD.

Hlavním cílem projektového záměru bude přijetím nových pracovníků zlepšit podmínky pro systematickou sociální práci oddělení sociálně-právní ochrany dětí s rodinami a dětmi, což je nezbytným předpokladem pro aktivity veřejných orgánů v oblasti integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Neméně důležitým cílem je také podpora profesního vzdělávání nových zaměstnanců a podpora stávajících zaměstnanců ze strany nezávislého odborníka - supervizora. Realizací projektu bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
projekt nemá partnera
Projekt bude realizovaný ve čtyřech klíčových aktivitách: 01 Podpora minimálního personálního standardu stanoveného vyhláškou č. 473/2010 Sb. 02 Zajištění vzdělávání pro nové pracovníky OSPOD 03 Supervize pro všechny pracovníky OSPOD 04 Dotační management projektu
Výstupy projektu jsou stanoveny následujícími indikátory: 07.41.00 Počet podpořených osob 07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem
projekt svým zaměřením nepodporuje mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou dle zaměření výzvy Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace (obce a kraje). V případě tohoto projektu se jedná o Statutární město Opava v jeho přenesené působnosti, která je vykonávána oddělením sociálně-právní ochrany Magistrátu města Opavy.