Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Obsahem projektu je vytvoření komplexního systému specifického vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo spočívající ve školení technických vlastností dvou modernizovaných hnacích vozidel společnosti (753.7 a 363.5).

Toto školení bude založeno na konceptu Blended learning, který je postaven na účinné kombinaci prezenční výuky s elektronickým kurzem. Samotnému školení bude předcházet tvorba náplně obou školení a školícího materiálu pro prezenční výuku, dále odborní metodici proškolí interní lektory (cílová skupina), kteří poté provedou prezenční školení provozních zaměstnanců - strojvedoucích (druhá cílová skupina).

Cílem je prohloubení kvalifikace členů cílových skupin prostřednictvím dalšího profesního specifického vzdělávání včetně přípravy interních lektorů.

 

Tvorba konceptu interního vzdělávání. Tvorba konceptu "Blended learning" (kombinace elektronického a prezenčního vzdělávání) v oblasti technických znalostí hnacích vozidel. Tvorba dvou interaktivních e-learningových kurzů.
Projekt je realizován v 7 aktivitách Řízení projektu a publicita: 1. - 16. měsíc Příprava koncepce Blended learningu: 2.-4. měsíc Tvorba interaktivního elearningového kurzu: 3.-8. měsíc Školení interních lektorů: 9. měsíc Elektronické školení provozních zaměstnanců - strojvedoucích: 10.-11. a 15. měsíc Prezenční školení provozních zaměstnanců - strojvedoucích: 12-14. měsíc Vyhodnocení realizace projektu: 16. měsíc

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

12 interních lektorů 500 provozních zaměstnanců (strojvedoucích)