Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Společnost BILLA, spol. s r. o., se zabývá prodejem potravinářského i nepotravinářského zboží ve více jak 200 prodejnách po celé ČR.

Společnost BILLA, spol. s r. o. má dlouholetou tradici a klade velký důraz na vzdělávání zaměstnanců a dodržování způsobu výběru zaměstnanců podle principu rovných příležitostí. Počtem zaměstnanců i obratem se řadíme mezi velké firmy, v oboru ve kterém působíme je větší fluktuace zaměstnanců.

Tato fakta vedou k tomu, že musíme mít dobře propracovaný systém vzdělávání pracovníků.

Projekt reaguje na potřeby zaměstnanců prohloubit své odborné znalosti. Rozhodli jsme se postavit rozsáhlý tým interních lektorů rozdělený do 3 úrovní. Každá úroveň má svou roli a jsou vzájemně provázány. Pomocí interních lektorů budeme do budoucna školit všechna témata, která jsou vhodná pro náš způsob výuky – jako odborná část adaptačního školení, školení nových postupů, zbožíznalství atd..

Potřeby v oblasti vzdělávání zaměstnanců byly zjišťovány formou rozhovorů, zpětnovazebních dotazníků a v rámci zpracování zhodnocení systému vzdělávání ve společnosti.

BILLA, spol. s r. o. provádí 1x ročně hodnocení zaměstnanců, jehož jedním z výstupů jsou i podklady pro vzdělávací plán. Pro adaptaci nových zaměstnanců máme vytvořeny Tréninkové standardy. Pro vybrané pozice realizujme školící program v délce 6-12 měsíců.

V projektu budou vyškoleni interní lektoři a zároveň dojde k jejich zapojení a provázání na stávající vzdělávací systém v naší společnosti. Projekt Podpora systému rozvoje interních lektorů BILLA, spol. s r. o. také podporuje skupinu pracovníků do 25 let a to formou Talent managementu.

 

Cílem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetence v interních kurzech pro prodavače a kurzech pro vedoucí pracovníky. Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, motivace zaměstnanců k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace, zavedení systému práce se skupinou do 25 let a podpora zaměstnanosti pro osoby nad 50 let.
Realizační tým se od začátku května připravoval na veškeré aktivity vztahující se k projektu. Byl proveden průzkum trhu a vypsáno výběrové řízení na školení a kurzy které máme v plánu podle projektu realizovat. V průběhu května probíhaly přípravné práce interních lektorů na školení zaměstnanců. V současné době probíhá první část 10-ti denního kurzu školení nových vedoucích prodejen. Tento školící blok absolvuje 15 zaměstnanců a jeho druhá část bude probíhat začátkem června 2013. Školící blok bude ukončen písemným testem. V rámci školícího bloku jsou zaměstnanci proškolení na témata: - systém evidence - pracovní právo - vedení prodejny - prezentace oddělní na centrále - zákaznický servis, přátelskost
Proškolení 422 zaměstnanců. Zavedení a prověření systému tříúrovňové formy rozvoje interních lektorů a jeho provázání na firemní systém řízení lidských zdrojů.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci společnosti