Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Zaměstnanci společnosti se v různých skupinách zúčastní vzdělávání v následujících směrech:

- výuka anglického jazyka

- průběh obchodního případu ve firmě

- rozvoj dovedností v práci s ekonomickým systémem Pohoda

- vyhledávání nových obchodních příležitostí

-lektorské dovednosti pro interního lektora

- rovné příležitosti mužů a žen

Zvýšení konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím rozvoje lid. zdrojů v přesně vybraných oblastech, které skýtají možnost výrazného pokroku s min. náklady a vloženým úsilím
V průběhu září 2013 - zahájení projektu. Zajištění projektového manažera. Zjištění indikativních nabídek na dodávku služeb, vyhodnocení.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

zaměstnanci FORTE STEEL, s.r.o. - 3 řídící pracovníci - 3 pracovníci ekonomického útvaru - 6 pracovníků obchodního útvaru - 1 mistr - 2 předáci