Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem tohoto projektu je posunout se dále v rozvoji organizace a poskytování kvalitnějších služeb, což přispěje především ke zlepšení služeb klientům, kteří patří k sociálně vyloučeným osobám nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým. Díky aktivitám projektu se nejen zvýší profesní odbornost zapojených pracovníků, ale také povědomí o organizaci a kvalita práce a péče o klienty. Předkládaný projekt plynule navazuje na předchozí projekt, během něhož žadatel vytváří vlastní know-how poskytovaných sociálních služeb, což se odráží např. v nově poskytované službě osamělým rodičům a jejich dětem - v rámci Azylového domu pro matky/otce s dětmi v tísni.

Cílem tohoto projektu je pokračování v procesu zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím navazujícího profesního vzdělávání našich zaměstnanců. Tento projekt navazuje na předchozí projekt, který již SS Šternberk realizuje v oblasti vzdělávání. Nyní jej rozvíjí o nové oblasti a témata vzdělávání, což je přidanou hodnotou tohoto projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci žadatele: - pracovníci v sociálních službách - sociální pracovník - vedoucí pracovníci