Veřejný detail projektu

Informace o projektu

K 1.6.2013 začala společnost Mann+Hummell (CZ) s.r.o. realizovat projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Cesta k úspěchu - posílení odborných kompetencí našich zaměstnanců". Plánované datum ukončení projektu je 31. 5. 2015. Dotace z ESF činé 4.081 510,45 Kč. Tento projekt vzdělávání vybraných zaměstnanců společnosti Mann+Hummell je zaměřen na vytvoření kompatibilního firemního vzdělávacího programu pro vybrané cílové skupiny zaměstnanců, kterým bude naplněna potřeba vzniku koordinovaného a systematického vzdělávání ve společnosti, včetně sledování výsledného dopadu a efektivity vzdělávacího produktu na osobnostní a profesní rozvoj zapojených zaměstnanců. Tuto nastavenou realizaci projektu vidíme jako náš prvotní pilot v dlouhodobém vzdělávacím procesu. Po jeho předpokládaném úspěchu bychom rádi stejným způsobem zahájili obdobné vzdělávání dalších cílových skupin z našich zaměstnaneckých řad.

Projekt takovýmto způsobem přímo reaguje na potřeby ekonomických zvratů, kde jsou kladeny neustále větší a větší nároky na konkurenceschopnost každého zapojeného jednotlivce. Společnost pociťuje potřebu srovnat úrovně předmětných znalostí a dovedností zaměstnanců na požadavky současných obchodních, výrobních a ekonomických trhů.

Fakt chybějícího adekvátního systému firemního vzdělávání by mohl mít v budoucnu i v konečném důsledku vliv na celkovou stagnaci dalšího hospodářského vývoje společnosti a tím zároveň bude ohrožena udržitelnost jednotlivých pracovních míst zaměstnanců.

Navržený firemní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj zaměstnanců v oblasti odborného obecného vzdělávání. Projekt bude realizován na úrovni vytipovaných pracovních pozic ve společnosti, a to od zaměstnanců obchodu, přes střední a liniový management výroby až po vybrané zaměstnance v dělnických profesích.

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců, prostřednictvím zvyšování odborností, znalostí, dovedností a kompetencí jednotlivých osob společnosti MANN+HUMELL (CZ) spol. s r.o.
-
Projekt bude rozdělen do klíčových aktivit: KA01 - Odborný rozvoj prodejního týmu KA02 - Profesní vzdělávání KA03 - Rovné příležitosti žen a mužů KA04 - Škola mistrů ve výrobě KA05 - Jazykové vzdělávání KA06 - HR manažer KA07 - Rozvoj manažerských dovedností KA08 - Interní školitel KA09 - Řízení projektu
Výsledkem projektu jsou hodnoty indikátorů a to: - počet podpořených osob - celkem - Počet podpořených organizací - celkem - Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem - Počet vzdělávaných osob na 55 let - Počet vzdělávaných osob do 24 let
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci společnosti Mann+Hummell (CZ) s.r.o.