Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Společnost Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. se specializuje na výrobu jemných kovových obalů, především víček a plechovek. Produkové portfolio závodu je velmi široké, což se odráží i ve značné různorodnosti jednotlivých výrobních technologií a sestavených výrobních linek. Výrobní linky jsou speciálně sestavovány na míru pro potřeby produktů Ardagh.

Hlavním cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Ardagh, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti závodu. Tohoto cíle bude dosaženo naplněním níže specifikovaných, dílčích cílů projektu: a) vytvoření zázemí pro komplexní a dlouhodobé inovativní odborné vzdělávání zaměstnanců za využití moderních výukových nástrojů b) další rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnaců specifických pro výrobu Ardagh c) rozvoj vybraných "měkkých" dovedností pro zvýšení efektivity řízení výrobních procesů

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Ardagh, zejména mistři výroby, lakaři a seřizovači, a to jak stávající, tak nově přijatí. Cílem projektu je zvýšení jejich pracovních kompetencí a díky tomu i zkvalitnění procesu výroby v našem závodě.