Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Realizace projektu vychází ze stanovených cílů, kdy prvním cílem je vytvoření funkčního Regionálního partnerství Karlovarského kraje (zástupci žadatele, partnerů projektu, neziskový sektor, regionální zaměstnavatelé, zástupci ÚP ČR v kraji), jehož cílem je vytvoření databáze volných či nových pracovních míst v členění dle jednotlivých mikroregionů Karlovarského kraje s důrazem na možnosti zaměstnávání zejména ze strany příspěvkových organizací Karlovarského kraje. V okresních městech vzniknou Regionální poradenská centra, která budou účastníci projektu navštěvovat dle svých potřeb. Zde jim budou zkušení poradci poskytovat pracovní poradenství, aby se lépe orientovali na aktuálním trhu práce v Karlovarském regionu. Pro účast v projektu bude osloveno cca 150 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, z nich do projektu vstoupí 100. Aby se účastníci projektů lépe zorientovali ve svých vlastních možnostech, které jim mají pomoci uspět na trhu práce, bude jim nabídnuta pracovní a bilanční diagnostika. Účastníci se zúčastní základních aktivizačních a poradenských aktivit. V nich se naučí prezentovat se na trhu práce, efektivně komunikovat s případnými zaměstnavateli a naučí se nabídnout zaměstnavatelům své pracovní dovednosti a zkušenosti. Pro ty účastníky, kteří budou potřebovat ještě intenzivnější podporu v překonání překážek, které jim brání při vstupu na trh práce, bude připraven osobní kouč, který jim pomůže dosáhnout stavených cílů. Pokud účastníkům již nevyhovuje současná kvalifikace a potřebují získat novou, mohou využít nabídky rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurzy jsou ro účastníky připraveny v široké nabídce: Strážný, Pracovník v sociálních službách, Příprava teplých pokrmů, Základy podnikání, Skladník, Mzdové účetnictví s výpočetní technikou, Florista, Obsluha PC, Administrativní pracovník, Tvorba www stránek, Kosmetické práce, Obsluha vysokozdvižného vozíku, Sanitář pro lázně, Řidičská oprávnění C, E a Profesní průkaz. V projektu vznikne 20 nových pracovních míst, která budou podpořena mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců. Dalších 10 pracovních míst bude zprostředkováno pro účastníky z volných pracovních míst, která budou také podpořena mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců. Účastníci budou v projektu podpořeni cílenými doprovodnými opatřeními: příspěvkem na cestovné a stravné, příspěvky na lékařská potvrzení nebo na výpisy z rejstříku trestů. Pro účastníky, kteří budou potřebovat pro svoji účast v rekvalifikačním kurzu ochranné osobní pomůcky, budou tyto pořízeny. Projekt doprovází po celou dobu evaluace, která má zajistit a průběžně vyhodnocovat kvalitu realizace projektových aktivit s doporučením pro další práci s cílovou skupinou.

Obecným cílem projektu je prostřednictvím provázaných diagnostických poradenských a vzdělávacích aktivit aktivizovat cílovou skupinu projektu k získání udržitelného zaměstnání a aktivizovat zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst a tím zlepšit situaci na trhu práce v Karlovarském kraji. Specifickými cíli projektu je: vytvořit Regionální partnerství Karlovarského kraje k podpoře vzniku nových pracovních míst v Karlovarském kraji, vytvořit pro cílovou skupinu funkční regionální poradenská centra s širokou nabídkou nástrojů k podpoře získání udržitelného zaměstnání, poskytnout cílové skupině službz pracovní nebo bilanční diagnostiky v případě, bude-li to nezbytné, poskytnout cílové skupině individuální poradenství, vzdělávání či rekvalifikaci tam, kde tato služba povede k získání udržitelného zaměstnání a vytvořit pro cílovou skupinu 20 nově vytvořených pracovních míst.
1. bfz o.p.s. se sídlem v Chebu, Provaznická 425/16, ředitel společnosti: Ing. Steffen Steinke, http://www.bfz.cz 2. Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Karlových Varech se sídlem v Karlových Varech, Závodní 385/98, zastoupený Ing. Kamilem Řezníčkem, www.uradprace.cz 3. ANNA KK, z.s. se sídlem v Karlových Varech, Závodní 353/88, zastoupená Hanou Šnajdrovou
Projekt bude realizován prostřednictvím realizace klíčových aktivit. Z 9 klíčových aktivit je 7 přímo zaměřeno na práci s cílovou skupinou, první aktivita je zastřešením problematiky zaměstnanosti v kraji, poslední aktivita je zaměřena na evaluaci projektových aktivit.Aktivity následují po sobě v tomto pořadí: KA1 - Vytvoření funkčního regionálního partnerství KA2 - Vytvoření regionálních poradenských center KA3 - Výběr a administrace vstupu cílové skupiny do projektu KA4 - Realizace diagnostických aktivit KA5 - Realizace aktivizačních a poradenských aktivit KA6 - Realizace vzdělávacích a rekvalifikačních programů KA7 - Vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu a zprostředkování zaměstnání KA8 - Realizace doprovodných opatření KA9 - Závěrečná evaluace projektu
V projektu bude podpořeno celkem 100 osob, z nichž 67 bude úspěšnými absolventy rekvalifikačních kurzů. V projektu vznikne 20 nových pracovních míst, která budou podpořena mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců. Dalších 10 pracovních míst bude zprostředkováno pro účastníky z volných pracovních míst, která budou také podpořena mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu tvoří uchazečiúuchazečky o zaměstnání ve věku nad 50 let, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíc§ a je potřeba jim věnovat zvláštní pomoc.