Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Základní ideou celého projektu je aktivní zapojení cílové skupiny na Svitavsku a Orlickoústecku s cílem získat pracovní uplatnění. Aktivity projektu jsou určeny pro lidi, kteří jsou významně znevýhodněni v přístupu na otevřený trh práce. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, zejména lidé s mentálním postižením žijící v ústavním i běžném prostředí.

 

Aktivity projektu jsou sestaveny tak, aby v maximální možné míře přispěly k pracovnímu uplatnění cílové skupiny. Jsou rozděleny na ucelený soubor, který zahrnuje: Nábor a výběr účastníků do projektu, Individuální poradenství, Job klub, Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání a Pracovní asistenci. Aktivity jsou dále doplněny o Řízení a administraci projektu a Publicitu.

 

Aktivity Individuální poradenství a Job klub jsou zaměřeny na předávání dovedností potřebných k hledání, získání a udržení práce a zvýšení samostatnosti účastníků projektu. Na ně navazuje aktivita Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání, jejímž cílem je vytipovat a získat vhodné pracovní místo. Doplňující aktivitou tohoto souboru je Pracovní asistence, jejímž cílem je poskytnout podporu přímo na pracovišti za účelem udržení zaměstnání. Výsledným efektem souboru aktivit bude získání a udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce a zvýšení samostatnosti a dovedností souvisejících s pracovním uplatněním. Aktivity budou realizovány v souladu s metodikou podporovaného zaměstnávání - Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání ISBN: 80-903598-0-9.

 

Účastníci projektu mohou být zapojeni do všech projektových aktivit.

 

Za účelem realizace projektových aktivit vzniknou v obou regionech pracoviště - agentury pro podporované zaměstnávání. Pracoviště bude provozovat žadatel - obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim, která má s poskytováním podporovaného zaměstnávání dlouholeté zkušenosti.

 

 

 

Hlavním cílem projektu je umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si zaměstnání. Cíle projektu: - účastníci projektu mají vhodné zaměstnání - účastníci projektu mají vyšší dovedností v oblasti pracovního uplatnění - na Svitavsku a Orlickoústecku jsou dvě pracoviště, která poskytují podporované zaměstnávání jako efektivní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Projekt nemá partnery.
V rámci projektu neprobíhá mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby se zdravotním postižením