Veřejný detail projektu

Informace o projektu

"Kdo za to může?" a "Rozhoduji za sebe"

 

Jde o věty vystihující charakteristiky dvou vzdělávacích kurzů, které budou v rámci projektu poskytnuty sociálním pracovníkům, pracovníkům v soc. službách a vedoucím pracovníkům v oblasti práv lidí se zdravotním postižením.

 

Kurz na téma "Kdo za to může?" se zaměřuje na problematiku odpovědnosti při poskytování soc. služeb a účastníci se dozvědí odpovědi na otázky: Kdo bude odpovědný, když se něco stane? A stát se může cokoliv, komukoliv. Kdo ale za to bude odpovídat? Kdo zaplatí škodu? Co v takové situaci dělat?

 

Kurz na téma "Rozhoduji za sebe" se zaměřuje zejména na problematiku způsobilosti k právním úkonům v nově přijatém (a již od roku 2014 účinném) občanském zákoníku. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se dozví odpovědi na otázky: Jak to bude v novém občanském zákoníku se zbavováním způsobilosti k právním úkonům? Jaké budou povinnosti a pravomoci opatrovníka? Co je to opatrovnická rada?

 

Lektoři LLP Vision jsou známí jak vysokou odborností, tak lektorskými dovednostmi. Účastníci si také cení jejich lidského přístupu. Proto i v kurzech "Kdo za to může?" a "Rozhoduji za sebe" účastníci zakusí inovativní metody a postupy výuky, díky kterým nezískají suchá fakta, které by zapomněli hned za dveřmi. Naopak výuka jim umožní mnoho situací skutečně "zažít". Pomocí rolových her, nácviků, kazuistik a simulací získají dovednosti, které nezapomenou. Takto vysoké kvality kurzů dosáhneme také díky odbornému asistentovi, který lektorům poskytne tolik v dnešní době chybějící supervizi a zpětnou vazbu.

 

Celkem v rámci projektu proběhne 26 akreditovaných kurzů. Tyto budou probíhat ve všech krajích ČR kromě Prahy.

 

Po absolvování vzdělávacích kurzů budou mít absolventi kurzů možnost využít odborné konzultace, v rámci kterých jim odborní lektoři odpovědí na dotazy z jejich praxe, související s tématem kurzů.

 

Realizace aktivit projektu je naplánovaná od září 2013 do června 2015.

Práce poskytovatelů sociálních služeb - soc. pracovníků, pracovníků v soc. službách a vedoucích pracovníků je náročná, a má velký dopad na poměry uživatelů soc. služeb. Kvalitní vzdělávání těchto pracovníků má v konečném důsledku vliv na mnoho osob. Projekt si proto klade za cíl prostřednictvím kvalitních vzdělávacích služeb a konzultací zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Poskytováním vzdělávání obohaceného o inovativní vzdělávací metody a postupy, si projekt klade za cíl účastníkům vzdělávání ulehčit pochopení i složitých právních témat, která jsou však velice důležitá pro spokojený a kvalifikovaný výkon jejich povolání. Prostřednictvím dovednostní výuky a odborných konzultací, si projekt klade za cíl také ukázat cílové skupině, jak svou práci vylepšit a opravdu posunout dál.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám