Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je reakcí na zjištěnou poptávku poskytovatelů soc. služeb Ústeckého kraje, která ukazuje nedostatek informací a kompetencí mezi pracovníky sociálních služeb a finanční nedostupnost stávající nabídky vzdělávacích institucí.

Vzdělávací aktivity budou realizovány jako otevřené kurzy v Ústí n. L. nebo programy na klíč přímo v organizaci. Nabídka vzdělávacích programů zahrnuje akreditované kurzy týkající individuálního plánování, komunikačních a dalších měkkých dovedností a kurzy týkající se specifických potřeb uživatelů sociálních služeb pro řadové i vedoucí pracovníky. Bonusem pro účastníky kurzů individuálního plánování je nabídka jednodenní odborné stáže ve vybraných zařízeních. Nabídka projektu také zahrnuje akreditované vzdělávání pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, který bude realizován pouze jako otevřený kurz v Ústí n.L.

Aktivity projektu:

1. Lidské zdroje, zajištění zázemí a vybavení

2. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

3. Alternativní a augmentativní komunikace

4. Individuální plánování v sociálních službách

5. Odborná stáž

6. Vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky

7. Vzdělávací programy pro "pečující osoby"

8. Vzdělávací programy pro řadové pracovníky

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality péče o klienta formou vzdělávání zaměstnanců soc. služeb a pečujících osob; stáží případně navázáním spolupráce soc. služby s "pečujícími osobami". Dílčí cíle: 1.poskytnout bezplatné, dostupné, kvalitní akreditované vzdělávání pro minimálně 300 pracovníků poskytovatelů soc. služeb a "pečujících osob" 2.zvýšit kvalitu poskytovaných služeb rozvojem nebo získáním nových kompetencí pracovníků 3.zvýšit kvalitu péče o klienta v domácím prostředí posílením nebo získáním nových kompetencí "pečujících osob" 4.podpořit získané znalosti a dovednosti pracovníků formou zajištění 40 odborných stáží 5.navázat nebo zkvalitnit spolupráci mezi službou a fyzickou osobou, kteří pečují o společného klienta 6.podpořit kooperaci jednotlivých soc. služeb v daném regionu
Projekt je realizován bez partnerů.
Vzdělávací aktivity budou realizovány jako otevřené kurzy v Ústí n. L. nebo programy na klíč přímo v organizaci. Nabídka vzdělávacích programů zahrnuje akreditované kurzy týkající individuálního plánování, komunikačních a dalších měkkých dovedností a kurzy týkající se specifických potřeb uživatelů sociálních služeb pro řadové i vedoucí pracovníky. Bonusem pro účastníky kurzů individuálního plánování je nabídka jednodenní odborné stáže ve vybraných zařízeních. Nabídka projektu také zahrnuje akreditované vzdělávání pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, který bude realizován pouze jako otevřený kurz v Ústí n.L.
V rámci projektu bude podpořeno minimálně 300 osob. Vzdělávací aktivity v rámci projektu úspěšně absolvuje minimálně 720 osob. U každého akreditovaného kurzu je minimální kapacita pro realizaci kurzu 12 osob, v průběhu projektu se uskuteční 72 kurzů. Předpokládáme, že kurz vždy ukončí minimálně 10 osob. Pak bude předáno minimálně 720 osvědčení. Dále 40 osob absolvuje odbornou stáž jako nadstavbu ke kurzu individuálního plánování. Zde se však osvědčení vydávat nebudou.
Projekt je realizován bez partnerů.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; Osoby pečující o osobu blízkou;