Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je formou přímé intervence podpořit formou komplexních aktivizačních a motivačních bloků 20 osob z cílové skupiny "Osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnaných (nad 6 měsíců) s I., II. a III. stupněm invalidity, tělesného rázu v Olomouckém kraji, zejména na Přerovsku.

Přímá intervence bude klást důraz na individuální potřeby klientů CS, bude doplněna o akreditované rekvalifikační kurzy a bilanční diagnostiku pro vybrané jednotlivce a o podpůrné služby. 

Klíčové aktivity projektu tvoří jednotný komplexní celek, který má za cíl umístit 15 osob na pracovní místa podpořená mzdovými příspěvky po dobu min. 6 měsíců. 

Projekt se vyznačuje individuálním přístupem k CS, s ohledem na dosavadní zkušenosti žadatele s prací s CS.

 

Cílem projektu je podpořit přímou intervencí 20 osob nezaměstnaných déle jak 6 měsíců, z cílové skupiny Osoby zdravotně znevýhodněné (s I. , II. a III. stupněm invalidity, s tělesným handicapem, kdy tyto formy postižení umožní klientovi účastnit se prezenčně KA). Přímá intervence bude spočívat zejména v komplexní podpoře formou poradenských a aktivizačních aktivit se zaměřením na podporu zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob z výše uvedené cílové skupiny. Projekt je rozdělen do BLOKŮ, které na sebe navazují popř. se prolínají. Jednotlivé BLOKY jsou logické celky specifických služeb, které sledují vždy určitý cíl, kam klienta - účastníka projektu - posunou. Souhrn jednotlivých BLOKŮ pak klientovi poskytuje komplexní poradenský servis. Projekt vychází ze zkušeností žadatele, který s osobami zdravotně znevýhodněnými pracuje dlouhodobě. Na tuto CS se žadatel specializuje z důvodu jejich skutečného sociálního vyloučení nejen z trhu práce. Všech 20 podpořených osob absolvuje jednotlivé vzdělávací bloky a rekvalifikaci Základy obsluhy PC, neboť sjednocení znalostí obsluhy PC je základním předpokladem pro vyhledávání zaměstnání, má širokospektrální využití v životě i v profesích. Dále klientům projekt nabízí volitelnou profesní rekvalifikaci pro 10 osob, bilanční diagnostiku pro 5 osob, v případech, kdy je překvalifikace nebo BD nezbytnou podmínkou pro uplatnitelnost klienta na trhu práce. Projekt si klade za cíl zaměstnat min. 15 osob. Inovativně podpoří klienty nejen před získáním zaměstnání, ale i po dobu zaměstnání a to v rámci služeb zprostředkování zaměstnání. Maximum individuální práce s klientem je podpořeno specifickými podpůrnými službami, které budou řešit časté překážky vstupu na trh práce CS a které vychází z našich zkušeností s prací s CS. Projekt je zaměřen na Olomoucký kraj, primárně na Přerovsko, kde má žadatel vytipovány již konkrétní klienty z CS a je podpořen městem Přerov.
Projekt je v realizaci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby se zdravotním postižením.