Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zefektivňování interních procesů úřadu se zaměřením na uživatele služeb úřadu. V rámci projektu bude provedena analýza a následná opatření vedoucí ke zlepšení komunikace s uživateli úřadu, zvyšování transparentnosti činnosti úřadu včetně eliminace korupčního prostředí a začlenění etických principů do fungování úřadu. Součástí projektu je rovněž rozšíření vzdělávacích aktivit. Dále bude provedena finanční analýza, která poskytne objektivní podklady pro plánované snižování nákladů, zvýšení veřejné kontroly a zefektivnění hospodaření PO. Posílí se transparentnost hospodaření města vůči veřejnosti, získávání zpětné vazby od občanů, propagace dosažených výsledků prostřednictvím portálu města. Bude zaveden systém řízení kvality, motivace zaměstnanců a klientů MěÚ k poskytování podnětů ke zlepšování.

Cílem je zvýšit kvalitu výkonu veřejné správy a její přeměna na efektivní veřejnou službu, která je přátelská vůči všem klientům trvalým snižováním administrativní zátěže, pružnou reakcí na požadavky klientů a legislativní změny, posílit kvalitu řízení a managementu, zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost, podpořit odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců úřadu, podpořit motivaci pracovníků k výkonu, jejich iniciativu a využívat dobré nápady. Tato zlepšení se pak díky systému standardizace stanou součástí kultury organizace.
Projekt bude realizován bez zapojení partnerů.
Realizace projektu proběhne ve formě klíčový aktivit: - Procesní řízení (oreintace na klientskéh procesy a zlepšení kvality) - Good Governance (adaptace dobrých zkušeností a dobré praxe do místních podmínek) - Finanční řízení (zvýšení kontroly nad hospodařením města a jeho příspěvkových organizací)
Zpracování procesní analýzy s návrhem optimlaizace klientských procesů Metodiky zavádění každoenního zlepšování a způsob hodnocení zlepšovacích návrhů Webové řešení Good Govenance zavedený prvek otevřenosti a transparentosti úřadu Zpracování procesní analýzy s návrhem optimalizace klientských procesů Metodiky zavádění každodenního zlepšování a způsob hodnocení zlepšovacích návrhů Webové řešení Good Governance zavedený prvek otevřenosti a transparentnosti úřadu Pravidla contorllingu hospodaření a vynakládaní prostředků, metodika oběhu faktur Zavedený prvek optimalizace finančního řízení s podporou ICT Automatizace postupů při zpracování ekonomických skutečností

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Primární cílovou skupinou jsou zaměstnanci MěÚ Boskovice a volení zástupci města Boskovice