IS ESF

Informační systém ESF (IS ESF) slouží zástupcům příjemců k evidenci podpořených osob a výpočtu indikátorů pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu. Součástí aplikace je kontextová nápověda, kterou lze vyvolat kliknutím na ikonu otazník. Online podpora je zajištěna pomocí klubů fóra rozdělených dle jednotlivých operačních programů:

TECHNICKÁ PODPORA UŽIVATELŮM OPZ+

V případě požadavků na technickou podporu k systému IS ESF v rámci projektů OP Jan Amos Komenský (vč. problematiky přístupů, registrací, generování nebo prodlužování platnosti registračních kódů) je k dispozici podpora v diskusním klubu ve fóru „TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OPJAK

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF PRO OPST

V případě požadavků na technickou a metodickou podporu k systému IS ESF v rámci projektů OPST prosíme příjemce o kontaktování projektového manažera daného projektu.

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF PRO OP AMIF

V případě požadavků na technickou a metodickou podporu k systému IS ESF v rámci projektů OP AMIF prosíme příjemce o kontaktování projektového manažera daného projektu, v době nepřítomnosti je možné obrátit se na  fondyeu@mvcr.cz

TECHNICKÁ PODPORA UŽIVATELŮM OPZ

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OPVVV

V případě požadavků na technickou podporu k systému IS ESF v rámci projektů  OP VVV (vč. problematiky přístupů, registrací, generování nebo prodlužování platnosti registračních kódů) musí být požadavky zaslány formou interní depeše z IS KP14+ (z detailu projektu), a to na adresu podpory - OPVVV_žadatel/Příjemce_Technická_podpora. Pokyny pro příjemce pro práci s IS ESF si můžete stáhnout na portálu OP VVV.

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OPPPR

V případě požadavků na technickou a metodickou podporu k systému IS ESF v rámci projektů OP PPR prosíme příjemce o kontaktování finančního manažera daného projektu, případně je možné obrátit se na tuto emailovou adresu michal.vokurka@praha.eu.