IS ESF 2014+

  • V termínu od soboty 28. 11. 2020 od 14:00 do neděle 29. 11. 2020 do 20:00 bude provedena odstávka systému ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ (ISZR) v gesci Ministerstva vnitra ČR. Z důvodu odstávky ISZR nebude v uvedeném termínu funkční komunikace mezi IS ESF 2014+ a Registrem obyvatel (ROB). Prakticky v době odstávky nebude možné nově zakládané podpořené osoby ztotožňovat s ROB, osoby však budou ztotožňovány automaticky po ukončení odstávky ISZR. Aktuální informace o provozu ISZR jsou uvedeny na www.szrcr.cz. Děkujeme za pochopení.

Informační systém ESF 2014+ (IS ESF 2014+) slouží zástupcům příjemců k evidenci podpořených osob a výpočtu indikátorů pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu. Pokyny pro příjemce pro práci s IS ESF 2014+ si můžete stáhnout a připravena je také podrobná nápověda pro uživatele , která je součástí samotné aplikace. Online podpora je zajištěna pomocí klubů fóra rozdělených dle jednotlivých operačních programů:

TECHNICKÁ PODPORA UŽIVATELŮM OPZ (IS ESF 2014+, databáze produktů, fórum, portál esfcr.cz)

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OPVVV

V případě požadavků na technickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP VVV (vč. problematiky přístupů, registrací, generování nebo prodlužování platnosti registračních kódů) musí být požadavky zaslány formou interní depeše z IS KP14+ (z detailu projektu), a to na adresu podpory - OPVVV_Žadatel/Příjemce_Technická_podpora. Pokyny pro příjemce pro práci s IS ESF 2014+ si můžete stáhnout na portálu OP VVV.

TECHNICKÁ PODPORA IS ESF pro OPPPR

V případě požadavků na technickou a metodickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP PPPR prosíme příjemce o kontaktování finančního manažera daného projektu, v době nepřítomnosti je možné obrátit se na tuto emailovou adresu.