IS ESF 2014+

  • Informujeme zástupce příjemce, že v termínu 22. 7. 2018 od 8:00 do 14:00 hod bude nedostupná služba ztotožňování podpořených osob do Registru obyvatel (ROB). Důsledkem nedostupnosti služby je, že i při správně zadaných údajích podpořené osoby, není osoba úspěšně ztotožněna v ROB. Osoby zaevidované v době nedostupnosti služby budou ztotožňovány automaticky po obnovení dostupnosti služby.

Informační systém ESF 2014+ (IS ESF 2014+) slouží zástupcům příjemců k evidenci podpořených osob a výpočtu indikátorů pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu. Pokyny pro příjemce pro práci s IS ESF 2014+ si můžete stáhnout a připravena je také podrobná nápověda pro uživatele , která je součástí samotné aplikace. Online podpora je zajištěna v klubu ve fóru „TECHNICKÁ PODPORA uživatelům PORTÁLU esfcr.cz a portálových aplikací“.

V případě požadavků na technickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP VVV (vč. problematiky přístupů, registrací, generování nebo prodlužování platnosti registračních kódů) musí být požadavky zaslány formou interní depeše z IS KP14+, a to na adresu podpory - OPVVV_Žadatel/Příjemce_Technická_podpora.

V případě požadavků na technickou a metodickou podporu k systému IS ESF 2014+ v rámci projektů OP PPR prosíme příjemce o kontaktování finančního manažera daného projektu, v době nepřítomnosti je možné obrátit se na tuto emailovou adresu.