Seznam produktů 2014 - 2020

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Produkty >

Seznam produktů 2014 - 2020

Veřejný seznam produktů za období 2014 - 2020 je dostupný všem uživatelům včetně nepřihlášených. Zobrazené údaje jsou pouze ke čtení.

Hodnota sloupce "Produkt" je zobrazována ve formě odkazu pro otevření detailu příslušného produktu.

Přehled Seznam produktů se člení na sloupce:

Projekt - údaj o názvu projektu daného produktu

Produkt - údaj o názvu produktu zobrazený ve formě odkazu na Detail produktu

Operační program - údaj o zkratce operačního programu, ve kterém byl projekt založen

Opatření - údaj o opatření, do kterého je projekt zařazen

Výzva - údaj o programové výzvě, do které je projekt zařazen

Registrační číslo projektu - údaj o registračním čísle projektu

Stav - informace o aktuálním stavu produktu

Na veřejném seznamu produktů jsou zobrazovány pouze produkty schválené respektive zveřejněné. K projektům existují produkty rozpracované, kontrolované a neveřejné, které jsou dostupné pouze k projektu připojeným uživatelům.