Přihlášení

<< <%SKIN-STRTRANS-SYNTOC%> >>

Navigation: 

Přihlášení

Tlačítkem "Přihlášení a registrace" je uživatel přesměrován na stránku portálu pro vyplnění přihlašovacího jména a hesla. Pro první přihlášení je nutné provést registraci a požádat správce systému o přidělení příslušného oprávnění (uživatelských rolí) případně provést aktivaci účtu aktivačním kódem. Níže jsou uvedeny základní postupy a situace týkající se založení účtu, aktivace účtu, obnovy hesla aj.:

 

Registrace hlavního zástupce příjemce

Hlavním zástupcem příjemce se automaticky stanou všechny úplné kontaktní osoby nového projektu převzatého z MS2014+. Osoby, které doposud nejsou uživateli IS ESF 2014+, musí svůj uživatelský účet nejdříve aktivovat pomocí aktivačního odkazu, který je jim automaticky zaslán do datové schránky příjemce.

 

Popis přihlášení uživatele

Uživatel na portálu nebo IS ESF 2014+ zvolí v horizontálním menu „PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACE“. Přes zobrazený přihlašovací box zadá již dříve registrovaný uživatel přihlašovací e-mail a heslo. Pokud bylo přihlášení voláno z IS ESF 2014+, pak je uživatel po úspěšném přihlášení přesměrován zpět do IS ESF 2014+ na stránku, ze které přihlášení aktivoval.

 

Popis odhlášení

Přihlášený uživatel na portálu nebo IS ESF 2014+ zvolí v horizontálním menu tlačítko svého jména a příjmení. V rozbalené nabídce zvolí „Odhlásit se“.

 

Popis registrace přes portál

Uživatel v roli zástupce příjemce se do IS ESF 2014+ dostává na základě dat o kontaktních osobách v projektu zpracovaných z dávky s daty projektů z MS2014+. Případně uživatel provede běžnou registraci na portálu www.esfcr.cz, kde zvolí v horizontálním menu „PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACE“ a odkaz „Registrovat“. Vyplňuje základní atributy „E-mailová adresa“, „Jméno“ a „Příjmení“. Po opisu řetězce CAPTCHA dokončí registraci tlačítkem „REGISTROVAT“. Systém oznamuje odeslání e-mailové zprávy, která obsahuje vygenerované přístupové heslo. Nyní se uživatel může přihlásit do IS ESF2014+. Pro náhled na data v IS ESF 2014+ je potřeba administrátorem portálu zajistit nastavení vhodného oprávnění přiřazením role pro práci v IS ESF 2014+.

 

Úprava údajů na uživatelském účtu včetně změny hesla

Přihlášený uživatel na portálu nebo IS ESF 2014+ zvolí v horizontálním menu tlačítko svého jména a příjmení. V rozbalené nabídce zvolí „Můj účet“. Na otevřené stránce portálu zvolí ve vertikálním menu „UPRAVIT PROFIL“. Uživatel provede změny atributů na svém účtu a potvrdí tlačítkem „ULOŽIT ZMĚNY“.

 

Ztráta hesla

Uživatel na portálu nebo IS ESF 2014+ zvolí v horizontálním menu „PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACE“. V zobrazeném přihlašovacím boxu zvolí odkaz „Zapomenuté heslo“. Zadáním adresy přihlašovacího e-mailu a po opisu řetězce CAPTCHA, zvolí tlačítko „RESETOVAT HESLO“. Na přihlašovací e-mailovou adresu systém zasílá zprávu, která obsahuje odkaz na stránku pro zadání nového přístupového hesla.